4 steg för att nå nästa nivå av automatisering av IT

Automatisering av IT-lösningar blir allt viktigare, speciellt när mängden distansarbete ökar.

4 steg för att nå nästa nivå av automatisering av IT
Bildtext Gustav Persson är kanal- och säljansvarig för Sverige på Ivanti.

Här är fyra konkreta steg att ta för att lyckas med automatisering på en helt ny nivå, så kallad hyperautomatisering.

Det skriver Gustav Persson, kanal- och säljansvarig för Sverige på Ivanti.

Det är uppenbart att begreppet hyperautomatisering (hyper-automation) syftar på något som är väldigt automatiserat. Men vad innebär det i IT-sammanhang och hur relaterar det till det arbetsliv som har förändrats i hög grad under det senaste året?

Till att börja med har nog behovet av automatisering av IT-lösningar aldrig varit så stort som just nu, när folk arbetar hemma i hög utsträckning. Det går helt enkelt inte att skicka supportpersonal hem till alla anställda som har problem med IT-lösningar. Det gör att mer automatisering är en nödvändighet.

Det vill till flera steg, närmare bestämt fyra, för att automatisera lösningar för IT i allmänhet och för distansarbete i synnerhet. Låt oss titta på de stegen.

Steg 1: Nära användaren

Det första steget är att betrakta som ett förhållningssätt. Det är att så långt det är möjligt lösa problem i närheten av användaren. Det är viktigt att tänka på när strategier för support och service utformas. Sättet att lyckas är att dels att genomföra de steg som följer nedan, alltså automatisera mer, dels att utbilda användare så att de kan lösa problem själva i högre rad.

Steg 2: Självständig utrustning

Nästa steg är det som ibland benämns hyperautomatisering. I klartext handlar det om att använda enheter och mjukvaror som kan hantera sig själva, utan insatser från supporttekniker eller användare. Om det fungerar kan användare jobba på utan att behöva bry sig om problem som uppstår och blir lösta.

Steg 3: Självsäkra

Genom att använda maskininlärning och automatisering går det att arbeta med proaktiv säkerhet. Det gör att IT-lösningarna själva kan agera snabbt om det uppstår säkerhetsproblem. Mjukvara och hårdvara kan övervaka säkerhetshot och hantera dem själva i hög utsträckning. Ett exempel är om en ej auktoriserad enhet vill få tillgång till ett nätverk och mjukvaran som sköter auktorisering har instruktioner för att blockera tillgången. Då påverkas inte användare och tekniker.

Med prediktiva algoritmer går det att förutsäga säkerhetshot innan de manifesterar sig och att prioritera hanteringen av dem enligt analyser om hur allvarliga de är. Att automatisering av IT-säkerhet är önskvärd visas om inte annat av att cyberbrottslingarna använder automatiserade lösningar i allt högre grad.

Steg 4: Självservice

Självservice, slutligen, i samband med hyperautomatisering innebär mer än att ge användare tillgång till portaler för att registrera ärenden. Virtuella handläggare (agents), chattbotar och automatiserade telefonlösningar bidrar med mer automatisering. Och enheter och mjukvaror kan själva skapa arbetsorder (tickets) som i idealfallet hanteras utan användarens vetskap. Det innebär att användare kan jobba på utan avbrott och att supportpersonal kan ägna sig åt de mest komplexa ärendena.

För att komma ända fram till det sista steget krävs det självklart en del ny utrustning, nya mjukvaror och nya processer. Men viktigast av allt är att utforma både strategier för och implementationer av IT-lösningar med målet att de ska vara så automatiserade som möjligt. De företag som lyckas får konkurrensfördelar både under pandemin och efter att den förhoppningsvis är över.