Strategiskt förvärv inom teknisk förvaltning av Lexium Group

Genom förvärvet av Bo Söderström AB utvidgas tjänsteområdet tekniska tjänster och förvaltning av fastigheter samt förstärker Lexium i västra Sverige.

Strategiskt förvärv inom teknisk förvaltning av Lexium Group 1
Tekniska tjänster till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Bo Söderström AB har säte i Göteborg och omsatte 2020 ca 25 Msek och har 25 anställda.

Bo Söderström AB har sedan grundandet 1993 levererat tekniska tjänster, fastighetsförvaltning och kringtjänster till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Göteborgsregionen.

Bo Söderström AB har av Di utsetts till Gasellföretag 2018 och 2019 samt har under 2020 börjat åta sig uppdrag inom offentlig sektor.

Det juridiska bolaget kvarstår med samma management som idag och ägarna i Bo Söderström AB blir delägare i Lexium Group. Bolaget kommer att byta namn till Lexium Service Management Göteborg AB.

”Förvärvet av Bo Söderström AB innebär en långsiktig positiv förstärkning inom teknisk förvaltning och fastighetstjänster. Tillsammans förstärker vi positionen som en stark och kvalitativt ledande aktör av IFM-tjänster på Göteborgsmarknaden,” säger Niclas Brodin, VD för Lexium Group AB.

”Vi vill noga betona att förändring av ägarskapet inte påverkar gällande affärsrelationer eller de åtaganden som Bo Söderström AB eller Lexium har idag. Lexium har en stark ambition att behålla en regional ledning som stöds centralt samt att jobba aktivt för att utveckla erbjudandet med nya tjänster i Göteborgsregionen och därmed skapa ännu starkare band och värden för befintliga och framtida partners och kunder” säger Marcus Bengtsson, VD för Bo Söderström AB.

”Förvärv är en viktig del av Lexiums tillväxtstrategi. Vi söker aktivt efter välrenommerade bolag som ser fördelarna att ingå i en företagsgrupp för sin framtida tillväxt”, säger Niclas Brodin.