Sparbankerna stöttar viktigt forskningskonsortium avs. hållbarhet på finansmarknaden

Styrelsen för Sparbankernas Riksförbund har beslutat att stötta konsortiet The Sustainable Finance Lab och därmed den forskningssatsning som Finansdepartementet utlyst, avseende hållbarhet på finansmarknaden.

Sparbankerna stöttar viktigt forskningskonsortium avs. hållbarhet på finansmarknaden 1Konsortiet, The Sustainable Finance Lab, kommer att samla Sveriges främsta kompetenser över finansmarknader och hållbarhetsinitiativ och bygger på samverkan mellan akademisk forskning och praktisk utveckling. Projektet, där sex lärosäten ingår och som leds av Luleås Tekniska Universitet, ska tillvarata och länka innovation inom företag, finansmarknadsaktörer och myndigheter för att uppnå synergier och generera insikter som kan omsättas till praktisk förändring.

Sparbankernas Riksförbund bedömer att deltagande i satsningen ligger i linje med Sparbanksidén och det hållbarhetsarbete som varit viktigt för sparbankerna i 200 år.