Hem INNOVATION Företag prioriterar innovation mer än någonsin

Företag prioriterar innovation mer än någonsin

Företag ser innovation inom topp tre

Publicerat av: Redaktionen

Åtta av tio (83%) företag ser innovation inom topp tre viktigaste frågorna

Företagens förmåga att skapa nya innovationer har minskat drastiskt, i snitt lanserar företagen globalt sett 17 procent färre innovationer nu jämfört med 2022.

Det främsta hindret är en otydlig strategi, enligt majoriteten av cheferna. Det visar den årliga innovations-index rapporten som Boston Consulting Group (BCG) nyligen publicerat, där 1000 företagsledare världen över svarat på frågor om hur de ser på sitt företags innovationsmognad.

Företag prioriterar innovation mer än någonsin tidigare, ändå har de aldrig varit mindre förberedda att leverera på dessa ambitioner. I år rankar rekordhöga 83 procent av seniora chefer innovation som en av deras företags tre högsta prioriteringar. Samtidigt visar BCG:s Innovation Index-rapport Why One in Five European Companies Needs to Transform”, att endast tre procent av företagen år 2024 är “innovationsberedda”, en kraftig minskning från 20 procent så sent som 2022. I rapporten mäts företagens innovationsmognad på en 100-poängsskala.

Bland de företagsledare som ingår i rapporten, anger mindre än hälften (48 %) att deras företag till viss del arbetar för att koppla samman sina affärs- och innovationsstrategier, en av tio (12 %) anger att de ser starka kopplingar mellan dessa två och att de levererar verklig påverkan. Innovationsaktiviteten (dvs. antalet aktiva projekt) har däremot varit konstant.

– Vi ser en oroande bild av “zombieföretag” som enbart går igenom rörelserna av innovation utan en tydlig strategi. Att stärka kopplingen mellan innovationsstrategi och affärsstrategi är den viktigaste startpunkten, säger Anders Madsen, vd för BCG Sverige.

Det stora glappet

När företagsledare ombads att rangordna utmaningarna som deras innovationsteam står inför, toppade strategiproblem listan, med 52 procent av respondenterna som ser en otydlig eller alltför bred strategi som en av deras tre största utmaningar. Stigande räntor och talangbegränsningar anges bland de tre största bekymren för 47 procent respektive 44 procent av innovationscheferna.

Det är också långt ifrån alla företag som aktivt arbetar för att förändra denna situation. Endast 30 procent av respondenterna anger att de planerar att uppdatera sin innovationsstrategi. I stället planerar 70 procent att fokusera på processoptimeringsdrag, som att öka effektiviteten och hastigheten på sina driftsmodeller, 65 procent strävar efter att öka antalet projekt i sin portfölj. Av de respondenter som ökar sin projektbelastning prioriterar ungefär en tredjedel fler kortsiktiga projekt, vilket tyder på brist på tydlighet eller övertygelse om medel- till långsiktiga möjligheter.

Företag prioriterar innovation mer än någonsin 3

Nästan alla innovatörer experimenterar med GenAI
Medan de flesta företag redan experimenterar med klassisk AI, verkar uppkomsten av GenAI ha fått många företagsledare som arbetar med innovation att ifrågasätta sina bedömningar av kvaliteten på sina tidigare AI-satsningar. Mellan 2022 och 2024 minskade andelen chefer som rapporterade att deras företag hade implementerat AI som haft inverkan på företaget, från 37 procent till 10 procent.

Nästan alla chefer (86 %) anger att deras företag experimenterar med GenAI för innovation, forskning och utveckling eller produktutveckling, däremot är de flesta fortfarande i tidiga skeden. Endast åtta procent anger att deras företag redan använder GenAI i stor skala.

I GenAI-kapplöpningen är de innovationsledare som redan börjat arbeta aktivt med det redan på väg framåt. De använder GenAI oftare i ett enda användningsfall och är fem gånger mer benägna att ha tillämpat det i stor skala.

– GenAI kan öka effektiviteten och ge nytt perspektiv till ett företag, vilket ger dess innovationsfunktion möjlighet att uppfinna snabbare och bättre. Men utan en strategisk målbild som leder företaget, kommer även den mest effektiva innovationsfunktionen sannolikt att underprestera sin potential, säger Anders Madsen.

BCG helps clients with total transformation—driving complex change, enabling organizations to grow, and driving bottom-line impact. 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy