En rapport visar behovet av genuin hållbarhetsexpertis hos finansanalytiker och förvaltare
Hem Rapport/undersökning En rapport visar behovet av genuin hållbarhetsexpertis hos finansanalytiker och förvaltare

En rapport visar behovet av genuin hållbarhetsexpertis hos finansanalytiker och förvaltare

Publicerat av: Redaktionen

En rapport om hållbarhetsintegrering i investeringsanalyser presenterades igår i samband med ett webbinarium arrangerat av Misum vid Handelshögskolan i Stockholm och Swesif.

Studien, som utförts av forskare vid Misum, visar att finansanalytikernas fokus på hållbarhetsfrågor har ökat betydligt de senaste två åren.

Studien pekar också på stort behov av förbättrad kommunikation mellan förvaltare, analytiker och bolag samt att det krävs genuin kompetens inom hållbarhetsområdet för att möjliggöra relevant integrering av hållbarhetsfrågor i investeringsanalys.

Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar har under 2021 finansierat en studie med fokus på hållbarhetsintegrering i investeringsanalyser. Studiens syfte är att förstå hur hållbarhet, dvs klimat- och miljöfrågor, socialt ansvar och bolagsstyrning, kan integreras i finansiell analys, samt vilka drivkrafterna och utmaningarna är. Studien har fokuserat på samspelet mellan tre aktörsgrupper, portföljförvaltare, finansanalytiker och representanter från investerarrelationer på noterade bolag.

Studien är ett samarbete med Misum, ett forskningscentrum på Handelshögskolan i Stockholm. Den är en fortsättning på en tidigare enkätstudie från 2019 där hinder för att inkludera långsiktiga perspektiv i investeringsanalys identifierades. Den nya studien gräver lite djupare i frågeställningarna och bygger på intervjuer med de tre aktörsgrupperna. Misums forskare Emma Sjöström och Rachelle Belinga presenterade slutsatserna i samband med ett webbinarium på torsdagen.

Studien visar att finansanalytikernas fokus på hållbarhetsfrågor har ökat betydligt de senaste två åren. Detta beror på ett växande intresse hos investerare, EU:s taxonomi, samt en ökad förståelse för hållbarhetsfrågornas finansiella betydelse. Resultaten visar också att begreppet ESG-integration (ESG står för Environment, Social, Governance) har olika betydelser för de olika finansiella aktörerna. Det kan till exempel handla om att tillämpa ESG-poäng för börsbolag, som externa institut tillhandahåller, eller om att göra väsentlighetsbedömningar som underlag för finansiella värderingar.

Att kortsiktighet hos finansanalytiker bidrar till att hållbarhetsaspekter förbises är något som diskuterats, men i de intervjuer som gjorts inom studien lyfts snarare behovet av att balansera långsiktiga och kortsiktiga frågor som nödvändigt för att bättre integrera ESG-frågor. Kvartalsrapportering nämns i intervjuerna som exempel på när företag kan ha problem att lyfta ESG-frågor i ett finansiellt sammanhang.

En rapport visar behovet av genuin hållbarhetsexpertis hos finansanalytiker och förvaltare

Den nya studien visar att finansanalytikernas fokus på hållbarhetsfrågor har ökat betydligt de senaste två åren.

En stor utmaning med integrering av ESG-frågor i finansiell analys är kvantifiering, dvs att kunna beskriva till exempel påverkan på biologisk mångfald eller korruption i en leverantörskedja i kvantitativa termer och att sätta ett monetärt värde på det. I intervjuerna framkommer det att vissa framsteg gjorts och att EU:s taxonomi och harmoniseringen av rapporteringsstandarder anses som viktiga verktyg för att ta det vidare. Flera intervjupersoner betonade också att det finns goda möjligheter även med kvalitativa bedömningar av ESG-frågor i finansiell analys.

Ytterligare en slutsats från studien är att tillgång till genuin hållbarhetskompetens är avgörande för att möjliggöra att hållbarhetsfrågor integreras på ett relevant sätt i investeringsanalyser. I studien lyfts vikten av dedikerade ESG-team hos förvaltare och analytiker samt betydelsen av samverkan med bolagens hållbarhetsansvariga.

I rapporten presenteras också tre rekommendationer till de finansiella aktörerna:

  1. Inse och beakta vidden av transformationen till ett hållbart samhälle
  2. Bygg upp ESG-expertis och kompetens utifrån den insikten
  3. Öka kvalitet och relevans i kommunikationen mellan portföljförvaltare, finansanalytiker och representanter från investerarrelationer på noterade bolag

Åsa Moberg styrelseledamot i Swesif säger:
– För oss i Swesif är det här en viktig studie som sätter fingret på nyckelfaktorer kring vikten av samspel och kompetens hos alla aktörer. Studien visar visserligen att det sker en utveckling i rätt riktning, men att det fortfarande behövs ordentliga satsningar för att växla upp kompetens och dialog kopplat till hållbarhetsfrågor.

Emma Sjöström från Misum säger:
– Det finns helt klart ett spann i hur analytiker tar sig an ESG – för vissa är den finansiella kopplingen tydlig och det är därför inte så svårt att få in i värderingsmodellen, och för andra ses ESG som något som ligger lite utanför. Jag tror att det kommer att ske en snabb utveckling här de närmsta åren med mer sofistikerade metoder för att förstå hur hållbarhetsfrågor kopplar till de finansiella perspektiven på både kort och lång sikt, men också hur hållbarhetsfrågor kopplar till varandra och vad det betyder för affären. Så det finns en massa viktig forskning kvar för oss att göra.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>