Zynka BIM tecknar SaaS-avtal med stort statligt fastighetsbolag

Nu står det klart att Zynka BIM blir statliga Jernhusens leverantör av digitala tvillingar genom tjänsteplattformen Digital Buildings.

Zynka BIM tecknar SaaS-avtal med stort statligt fastighetsbolag
Petter Bengtsson, VD för Zynka Group och Daniel Månsson, operativ chef för Digital Buildings på Zynka BIM.

Detta innebär att det statliga fastighetsbolaget nu kan tillgängliggöra, visualisera och förvalta digitala tvillingar över hela sitt fastighetsbestånd, som är i miljardklassen.

Zynka BIM och Jernhusen har tillsammans brutit ny mark under det senaste året, då fastighetsbolagets hela portfölj inventerats digitalt – i industriell skala och på rekordtid.

Efter satsningen på BIM och upprättandet av digitala förvaltningsmodeller väljer nu det statliga fastighetsbolaget att teckna SaaS-avtal med Zynka BIM för fortsatt implementering av tjänsteplattformen Digital Buildings

– Med digital inventering genom Reality Capture och BIM har vi kunnat skapa digitala representationer som bygger på en ögonblicksbild av den faktiska verkligheten både in- och utvändigt över hela fastighetsbeståndet. Unikt är att vi kunnat genomföra detta löpande på hela beståndet under relativt kort tid. Vad jag känner till har detta aldrig genomförts tidigare i denna industriella skala och jag är otroligt stolt över vad projektgruppen har levererat, säger Pontus Aronsson, processledare på Zynka och ansvarig för Zynkas BIM:s inventeringsuppdrag.

Målet har varit att industrialisera processen för att generera digitala tvillingar i stor skala inom rimlig tidsram och kostnad.

Avtalet med Zynka BIM som SaaS-leverantör innebär att Jernhusen får tillgång till en öppen integrationsplattform som gör det möjligt att visualisera och tillgängliggöra digitala tvillingar samt strukturera fastighetsdata.

– Vi har fram till nu, kopplat till projektet att digitalisera vårt fastighetsbestånd, använt plattformen för virtuell access till våra fastigheter i vår löpande förvaltning. Möjligheten med tjänsten skapar många mervärden i förvaltningen och bidrar till en fortsatt utveckling för att även tillgängliggöra och strukturera vår data där detta går att integrera mot våra befintliga och nya system. Zynka BIM har varit en bra och flexibel leverantör under hela projektet, med en öppen och användarvänlig integrationsplattform. Detta skapar bra förutsättningar för fortsatt utveckling och innovation, säger Lennart Lifvenhjelm, Teknikchef på Jernhusen.

För Zynka BIM är det en viktig milstolpe att knyta ett av Sveriges största fastighetsbolag till Digital Buildings. Inom ramen för plattformstjänsten kan man nu bygga vidare på den informationsstruktur som upprättats under föregående år.

– Jernhusen är den första aktören att tillgängliggöra sina fastighetsdata genom vår plattformstjänst i den här skalan. Samarbetet och tecknandet av detta avtal är därför otroligt stort för oss och bevisar vår konkurrenskraft med en unik produkt för digitala tvillingar på marknaden. Vi ser det som början på ett långsiktigt samarbete som också gynnar vidareutvecklingen av vår plattformstjänst, säger Daniel Månsson, operativ chef för Digital Buildings på Zynka BIM.