Så ökar du energieffektiviteten i kommersiella fastigheter

Agardio.manager är ett nytt energiövervakningssystem för kommersiella fastigheter.

Så ökar du energieffektiviteten i kommersiella fastigheter 1– Eftersom systemet är intelligent håller man sig alltid uppdaterad med aktuella mätvärden. I slutändan leder det till bättre förutsättningar för optimerad energieffektivitet, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.

Servern i agardio.manager är en central del när det kommer till energiövervakning. Det beror på att den är smart och alltid uppdaterad med aktuella mätvärden på upp till 31 Modbus-enheter. Den samlar information och tolkar data vilket hjälper användaren att fatta bättre beslut när det kommer till den dagliga driften av anläggningar.

Standarden DIN VDE 0100-801 har funnits sedan oktober 2015. Den definierar krav och rekommendationer för utformningen av elinstallationer i kommersiella fastigheter. Målet är att optimera elenergiförbrukningen. Några av de viktigaste parametrarna är prestandaövervakning och -jämförelse, identifiering av energianvändning samt studier av nätkvalitet.

I dag bör elkonsulter uppfylla dessa krav i varje projekt. Det gäller både i nya och befintliga fastigheter. Det nya energiövervakningssystemet från Hager hjälper till att uppnå dessa mål och så att bästa möjliga energieffektivitet kan uppfyllas.

– Det nya systemets centrala enhet är servern för energiövervakning. Agardio.manager är i normutförande för DIN-skenmontering. Den kan anslutas med upp till 31 Modbus-anslutna komponenter eller Hagers energimätare, säger Gunnar Wennerberg, försäljningschef på Hager.

Alla Hagers energimätare i Modbus-utförande kan anslutas med förvalda inställningar på servern eftersom de finns registrerade där. Detta omfattar till exempel luftbrytare och effektbrytare med Modbus-gränssnitt, mätanordningar för billaddare, vatten- och gasförbrukning, samt DIN-monterade energimätare.

– Dessa komponenter kan alltså inhämta mätvärden för övervakning på alla de relevanta punkterna i en lågspänningsfördelning, säger Gunnar.

De uppmätta värdena kan nås och visas på servern på distans med hjälp av valfri webbläsare eller Scada-system, till exempel på en dator, mobiltelefon eller surfplatta. Värdena gestaltas i enlighet med DIN VDE 0100-801.