Fler än 9 av 10 har stort förtroende för sin finansiella rådgivare
Hem FASTIGHETER Fler än 9 av 10 har stort förtroende för sin finansiella rådgivare

Fler än 9 av 10 har stort förtroende för sin finansiella rådgivare

Publicerat av: Redaktionen

Lita till en robot, bara följa index eller anlita en professionell rådgivare?

För att få svar på hur investerare upplever rådgivning ställde Garantum frågan och fick 1 571 svar.

Rådgivaren får rakt igenom mycket höga betyg.

– Vi är glada över resultatet och ser det som en bekräftelse på att vår strategi med att erbjuda individanpassad och personlig rådgivning är rätt, säger Garantums vd Anders Sandberg.

Undersökningen genomfördes nyligen bland kunder hos Garantums lokala rådgivare och ombud runt om i landet. Svarsfrekvensen var mycket hög vilket tyder på högt engagemang och gav ett bra statistiskt underlag.

Hela 93 procent uppger att de har högt eller mycket högt förtroende för sin rådgivare. Ungefär lika många anser att rådgivaren är lyhörd för individuella behov, förutsättningar och ekonomisk situation. I frågan om tillgänglighet svarar 85 procent att rådgivaren återkopplar inom 24 timmar.

Rådgivaren skapar trygghet i en osäker omvärld
Undersökningen visar vad investerarna uppskattar hos sin rådgivare. Främst handlar det om att rådgivaren bidrar med viktig kunskap kring den finansiella marknaden och finansiella produkter. Det upplevs värdefullt att ha en professionell person att diskutera dessa frågor med.

Fler än 9 av 10 har stort förtroende för sin finansiella rådgivare

Anders Sandberg

Bedömningen av rådgivarens kompetens är mycket hög. Svaren visar också att det uppskattas att få genomgångar av exempelvis risker och andra egenskaper förknippade med olika placeringar.

– Att fatta rationella och välinformerade investeringsbeslut i en stökig omvärld är något många gärna tar hjälp med. När vi lyssnar på våra rådgivare förstår vi att deras tjänster varit extra uppskattade när omvärldsförhållandena varit svåra, fortsätter Anders Sandberg.

Förståelse för individen är grunden
På den mer mjuka sidan handlar det om service, lyhördhet och förståelse för kundens individuella situation och mål. Något som kunderna värderar högt.

­­­– Det här är kärnan i vår filosofi. Vi är övertygade om att de bästa finansiella investeringarna är de som utgår från individens unika situation. Rådgivarens roll är att rama in den, och sedan addera sin kunskap om marknaden och de placeringar som i rådande läge bäst kan matcha detta, menar Anders Sandberg.

– Det finns inga standardmänniskor, därför tror vi inte på standardlösningar. Vi behandlar alla olika, avslutar Anders Sandberg.

 

Relaterade Artiklar