Azets Barometer visar försiktig optimism bland företag i norra Europa
Hem RAPPORT/UNDERSÖKNING Azets Barometer visar försiktig optimism bland företag i norra Europa

Azets Barometer visar försiktig optimism bland företag i norra Europa

Publicerat av: Redaktionen

Azets har idag publicerat resultaten från Azets Barometer Januari 2024, den första i en ny serie av undersökningar som ger affärsinsikter från små och medelstora företag i Norden, Storbritannien och Irland.

Den identifierar trender som rör framtida utsikter, ekonomisk situation samt vilka hot och möjligheter företagen ser.

Azets stödjer ambitiösa företag. Som en del av detta genomför vi regelbundna undersökningar bland företagsledare för att förse dem med information om affärstrender, framtida utsikter, ekonomisk situation och växande hot och möjligheter.

Undersökningen Azets Barometer har tidigare genomförts en gång per år men kommer från 2024 äga rum tre gånger per år. Resultatet från undersökningen i januari 2024 visar på en försiktig optimism bland företag i Norden, Storbritannien och Irland.

Övergripande resultat

  • Överlag är företag försiktigt optimistiska vad gäller de ekonomiska framtidsutsikterna inför det kommande året, med ett medelvärde på 5,6 av 10. Mellanstora bolag är mest optimistiska.
  • På frågan hur företagen skulle beskriva sin nuvarande ekonomiska situation syns en tydlig korrelation mellan företagsstorlek och finansiellt välmående. Företag med 50-99 anställda ger betyget 6,6, medan bolag med 100-249 anställda uppvisar stark ekonomisk situation på 7,0.
  • Företagen förväntar sig en viss tillväxt det kommande året. Omsättning (6,1), vinst (5,8) och antal anställda (5,5) förväntas alla öka, med fokus på strategiska investeringar inom digitalisering (6,4), cybersäkerhet (6,3) och hållbarhet (6,1).
  • Trots försiktig optimism och viss tillväxt är företagens största orosmoln den ekonomiska situationen samt den geopolitiska osäkerheten i världen (betyg 5.7 på båda områdena). Detta är gemensamt för alla företag i alla länder i undersökningen.
  • Överlag anser företag att deras lands skattesystem hämmar deras verksamhet, vad gäller tillväxt (4,8), innovation (4,9), hållbarhet (4,9) och rekrytering (4,8).
Azets Barometer visar försiktig optimism bland företag i norra Europa

Azets koncernchef Chris Horne.

Chris Horne, Azets koncernchef säger: ”Jag är glad att presentera resultaten från vår undersökning Azets Barometer från januari 2024. Vi är en av de största rådgivnings- och outsourcingleverantörerna i norra Europa med fokus på att stötta ambitiösa företag.

Azets Barometer hjälper oss att uppmärksamma entreprenörsdrivna, ägarledda och familjeägda företag som kanske inte alltid fått tillräckligt stöd av de traditionella stora redovisningsföretagen.”

”Azets Barometer återspeglar upplevelsen från över 1 600 företagsledare och visar en försiktig optimism vad gäller de ekonomiska framtidsutsikterna samt en blandning av hopp och realism vad gäller utmaningarna det kommande året. Resultaten visar att företag har brister i sin successionsplanering, sina hållbarhetsinitiativ och sin medvetenhet om cybersäkerhet, samtidigt som det är tydligt att skattesystem generellt betraktas som hämmande för tillväxt och innovation på alla marknader.”

”Utmaningarna är mycket mer påtagliga för mindre och mellanstora företag, företag som är avgörande för Europas ekonomi. Det visar att dessa bolag nu mer än någonsin behöver specialistrådgivning och stöd. Vi är stolta över vår förmåga att förstå och tillgodose behoven hos dessa ambitiösa företag genom att erbjuda personlig service, tillsammans med bra teknologi, utförda av våra experter och talangfulla kollegor på alla våra marknader.”

Se hela resultatet från Azets Barometer Januari 2024 via vår interaktiva dashboard på denna sida.

Mer detaljerad information från undersökningen

Azets Barometer visar att företagen är försiktigt optimistiska vad gäller de ekonomiska framtidsutsikterna för det kommande året, med ett genomsnittligt betyg på 5,6 av 10. Mellanstora företag (100-249 anställda) är mest optimistiska med ett genomsnittligt betyg på 6,7, där optimismen ökar i takt med företagsstorleken.

På frågan hur företagen skulle beskriva sin nuvarande ekonomiska situation syns en tydlig korrelation mellan företagsstorlek och finansiellt välmående. Företag med 50-99 anställda ger betyget 6,6, medan bolag med 100-249 anställda uppvisar stark ekonomisk situation på 7,0.

Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet (båda 5,7) är utmaningarna som företagen främst oroar sig för. Undersökningen visar inga andra alarmerande utmaningar det kommande året. Utmaningar som tidigare år varit stora har numera mindre betydelse, t ex rekrytering / behålla talanger (4,9), efterlevnad av regelverk (4,5), operativa frågor (4,4) och implementering av ny teknik (4,3).

Covid-19, den största oron i alla länder i tidigare undersökningar från 2021 och 2022, graderas nu endast till 3,3, vilket bekräftar att pandemin och dess påverkningar är över och att fokus är på andra utmaningar.

En av de största effekterna av pandemin var övergången till distansarbete, där större företag rapporterar mer positiva erfarenheter. Mikro- och småföretag, med betygen 5,4 och 5,5, är inte lika positiva.

När det gäller framtidsplanering visar rapporten att större företag är mer engagerade i successionsplanering. Företag med en omsättning på £0 – £0.99M har ett lågt genomsnittligt betyg på 3,3, vilket tyder på begränsat fokus, vilket ökar successivt och når sin topp på 7,0 för företag med omsättning mellan £50M – £99,9M. Det visar att mindre företag inte prioriterar, eller har resurser, för successionsplanering och att större organisationer integrerar successionsplanering mer effektivt i sin strategi. För mindre bolag är detta ett område med utvecklingspotential, de behöver planera sitt framtida ledarskap för att säkerställa konkurrenskraft och kontinuitet.

På frågan om sitt lands skattesystems förmåga att främja eller hämma företagsutveckling anser en majoritet att deras lands skattesystem till viss del hämmar deras utveckling inom företagstillväxt, rekrytering, forskning och utveckling samt hållbarhet. Både företagstillväxt och rekrytering av talanger fick betyget 4,8, vilket indikerar bekymmer över skatteeffekter. Forskning och utveckling samt hållbarhetsinitiativ fick betyget 4,9 och återspeglar liknande uppfattningar.

Undersökningen visar att synpunkterna på effekten av ett lands skattesystem varierar märkbart mellan olika företagsstorlekar och omsättning. Större företag ser generellt skattesystemet som mer gynnsamt, med betyg upp till 6,3. Å andra sidan uppfattar mikro- och småföretag, med betyg mellan 3,8 och 4,9, skattesystemet som någorlunda hämmande. Resultaten antyder att medan större företag med tillräckliga resurser navigerar effektivt genom skattepolitiken, kan mindre företag uppleva den som mer utmanande, vilket påverkar deras tillväxt och strategier.

Små företag kämpar också med att implementera grundläggande hållbarhetsinitiativ. Mikro- och småföretag fokuserar främst på grundläggande hållbarhetsinitiativ (38%). Däremot är deras engagemang i avancerade hållbarhetsåtgärder mycket lågt (6% för mikroföretag och 4% för den lägsta omsättningskategorin), och en betydande del (drygt en tredjedel) gör inte några hållbarhetsinitiativ alls.

Å andra sidan är större företag, som övre mellanstora och företag med hög omsättning (£100M+), mer involverade i avancerade hållbarhetsinsatser (21% respektive 27%), och klart färre som inte engagerar sig alls (2% respektive 10%). Denna trend indikerar att större förtag är mer benägna, eller har möjlighet att investera, i omfattande hållbarhetspraxis.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>

Privacy & Cookies Policy