Vilja är ISO 27001 certifierade och har uppnått den högsta klassificeringen av informationssäkerhet

Vilja har blivit ISO 27001 certifierade, en globalt erkänd standard för informationssäkerhet som täcker hela spektrumet av människor, processer och teknik.

Vilja är ISO 27001 certifierade och har uppnått den högsta klassificeringen av informationssäkerhet

Ett omfattande arbete har utförts internt, vilket har övervakats och godkänts av externa certifieringsorgan.

För att uppnå en ISO 27001-certifiering krävs en noggrann bedömning av hela företaget, hur vi hanterar vår data, vilken teknik vi använder, vilka processer som finns på plats, samt att det finns en förståelse för eventuella risker och hur dessa kan minimeras. Standarden publiceras av International Organization for Standardization (ISO), och Vilja återfinns nu på listan över ledande globala företag som har fått denna prestigefyllda certifiering.

”Som ledande leverantör av molnbaserade banklösningar har vi alltid åtagit oss att hålla de allra högsta kraven för banksäkerhet och ISO 27001-certifieringen är ett bevis på vårt fokuserade arbete. Våra kunder måste känna sig helt trygga med att våra lösningar är säkra och uppfyller alla krav på regelefterlevnad ” säger Fredrik Ulvenholm, VD på Vilja.

Viljas molnbaserade core banking plattform täcker hela livscykeln för utlåning och sparande, vilket gör det möjligt för banken att skapa unika digitala kundresor. Plattformen erbjuder inbyggd säkerhet som uppfyller de högsta säkerhetskraven för banker samt inbyggd Compliance-as-a-Service.