Nu höjs investeringsbeloppet från Propel Capital till vårens Sting-bolag

Propel Capital, investeringsföretaget kopplat till Sting, höjer summan på sina investeringar i Sting-bolagen från 400 000 kronor till 500 000 kronor för att ge företagen större spelrum att växa innan nästa finansieringsrunda.

Nu höjs investeringsbeloppet från Propel Capital till vårens Sting-bolag 1
Maria Ljungberg, VD på Propel Capital, och Dora Palfi, medgrundare av Sting-bolaget imagiLabs

Propel Capital backas av en grupp erfarna affärsänglar och investerar i ett urval av bolagen som antas till Sting. Förutom själva investeringen får bolagen även tillgång till affärsänglarnas nätverk och kunskap.

– Vi befinner oss i en utmanande tid, med en osäkerhet runt hur möjligheterna för att resa kapital i de tidigaste skedena kommer att utvecklas. Mot denna bakgrund så är vi glada att kunna utöka investeringsbeloppet från Propel Capital för att ge bolagen mer tid att bygga sina företag innan de tar in ytterligare privat kapital, säger Maria Ljungberg, VD på Propel Capitals.

Propel Capital V backas av privatinvesterare som har gått in med 13,8 miljoner kronor samt statliga Saminvest som investerat 11,2 miljoner. Saminvest har dessutom avsatt 48 miljoner kronor för att matcha utvalda affärsänglars direktinvesteringar i portföljbolagen.

Med 20-25 investeringar per år och en total portfölj om närmare 140 bolag, är Propel Capital Sveriges mest aktiva privata investerare i tidiga skeden. Många av affärsänglarna i Propel Capital har dessutom investerat direkt i portföljbolagen.

Bolag som ingår eller har ingått i Propel Capital-portföljen inkluderar Karma, Sellpy, All Ears, Airmee, Bluecall och Klimato.