Spargapet –vad gör vi åt det?
Hem Finansröst Spargapet –vad kan vi göra vi åt det

Spargapet –vad kan vi göra vi åt det

Publicerat av: Redaktionen

Idag finns en skillnad i hur mycket kvinnor och män sparar. Kvinnor sparar i snitt 1100 kronor mindre per månad visar vår undersökning.

Kvinnor och män förhåller sig också olika till risk och placerar sitt kapital på olika sätt.

Vilket kan göra att den som sparar ett mindre belopp väldigt försiktigt får ett mindre sparkapital. Idag, på internationella kvinnodagen vill Handelsbanken beskriva hur vi kan bidra till att minska spargapet mellan könen. Genom utbildning och enkla verktyg vill vi skapa förutsättningar för ett mer jämställt sparande så att fler kan nå ökad ekonomisk självständighet.

Jämställd rådgivning – för finansiell trygghet
Handelsbanken vill bidra till att alla kunder, oavsett kön, erbjuds rådgivning som bidrar till ekonomisk självständighet och finansiell trygghet så att fler får en ekonomi som är hållbar livet ut. Under 2021 har vi genomfört en undersökning av vår rådgivning och analyserat sparandet som startas via våra digitala sparguider.

Resultatet visar att det är fler kvinnor än män (57 procent vs 43 procent) som fått pensions- och kapitalplaceringsrådgivning via banken Även i de digitala guiderna (sparguide och pensionsguide) tenderade kvinnor (52 procent)  att starta sparande i högre utsträckning än män. I den rådgivning som syftar till pensionssparande och kapitalplacering var medelrisk den vanligaste riskprofilen bland såväl kvinnor som män.

Spargapet –vad gör vi åt det?Det är dock fler män än kvinnor som väljer en högre risknivå vilket ger en större möjlighet till högre avkastning. När det gäller placeringar vet de flesta att det lönar sig att vara långsiktig, sprida riskerna och tänka på kostnader -men det är svårt i praktiken. Vår slutsats är att  fler kvinnor tar hjälp av våra experter och guider men samtidigt landar sparandet på en lägre summa än männens. Vi ser också ett stort intresse från våra kunder vad gäller ekonomi och finansiell kunskap när vi genomför utbildningsinsatser. Därför planerar vi fler av dessa framöver.

Fler vill lära sig om risk och avkastning
Undersökningen ”SKI Sparande 2021” visar att 25 procent av de tillfrågade önskar mer information om hur risk och avkastning fungerar. Därför vill Handelsbanken med rådgivning och enkla digitala verktyg hjälpa till att sprida kunskap om jämställt sparande för att spararen ska kunna undvika de vanligaste fallgroparna. Och vi arbetar löpande med att ständigt utveckla våra tjänster inom jämställdhetsområdet.

”Kunskap är makt, därför vill vi vara förebilder  och  utbilda inom sparande och fonder.  Så bidrar vi till att fler får verktyg för att bli ekonomisk självständiga”, säger Magdalena Wahlqvist Alveskog vd, Handelsbanken Fonder.

Handelsbanken Fonder har länge arbetat med jämställdhet inom kapitalförvaltningen. För att sprida kunskap som ökar finansiell läskunnighet och ekonomisk självförtroende hos yngre fondsparare jobbar vi till exempel med att delta i nätverk, föreläsa på universitet och träffa våra kunder i Handelsbanken.

Jämställd rådgivning – ett av Handelsbankens hållbarhetsmål 
Ett av Handelsbankens hållbarhetsmål är Jämställd rådgivning. Det innebär att vi senast 2023 ska ha skapat förutsättningar for ett jämställt sparande och därmed ett minskat förmögenhetsgap mellan man och kvinnor.
Genom affärsutveckling och utbildning är syftet att bidra till FN:s Globala mål för hållbar utveckling nummer fem, Jämställdhet.

”Under 2023 siktar vi på att integrera jämställdhetsaspekter ”by default” i vårt rådgivningsverktyg och visualisera ekonomiska effekter i privatekonomin. Det förenklar för kunder att spara på ett sätt som ökar den ekonomiska självständigheten och minskar spargapet”, säger Linda Haraké, hållbarhetsansvarig Affärsutveckling inom Savings & Pension.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>