Fortfarande dyster Stockholmsekonomi
Hem Finans Ny rapport: Fortfarande dyster Stockholmsekonomi

Ny rapport: Fortfarande dyster Stockholmsekonomi

Publicerat av: Redaktionen

Stockholms hushåll och näringsliv såg marginellt ljusare på ekonomin under det andra kvartalet 2023.

Stockholmsbarometern ökade från 85,0 till 85,6. Normalvärdet är 100, så synen på huvudstadens ekonomi är alltså fortfarande mycket dystrare än normalt.

Två kvartal av positiv, om än svag, förändring indikerar dock att den initiala nedkylningen som Stockholmsekonomin upplevde efter invasionen av Ukraina nu börjar släppa.

Näringslivet

Konfidensindikatorn för det samlade näringslivet var i princip oförändrad, med en marginell uppgång från 90,3 till 90,4. Stämningsläget i näringslivet är därmed fortsatt mycket dystrare än normalt. Bakom det stabila sammanvägda värdet döljer sig dock branscher med större förändringar. Handel och privata tjänstenäringar upplevde ett stämningslyft samtidigt som byggbranschens och tillverkningsindustrins konfidensindikatorer gick ner.

–I varje kris finns vinnare och förlorare. Räntehöjningar och inflation satte byggsektorn i frysboxen, och det är allvarligt eftersom Stockholms bostadsmarknad redan tidigare var en bromskloss på regionens tillväxt, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd vid Stockholms Handelskammare.

Hushållen

Stämningsläget hos hushållen är fortsatt mycket pessimistiskt och värdet på 73,5 är historiskt lågt, även om det är en liten förbättring. Det är en stor skillnad på hur hushållen ser på den egna ekonomin och hur man ser på landets, där man ser som mörkast på den egna ekonomin. I juni 2023 låg indikatorn på 64,8 för den egna ekonomin, vilket är extremt pessimistiskt. Hushållen fortsätter vara mest negativa i bedömning av sin egen ekonomi så som den ser ut just nu, men har allt mer positiva förväntningar på framtiden.

Hushållens syn på den gemensamma ekonomin ökade med 5 enheter under det andra kvartalet och utfallet för juni landade på 84,1. Trots förbättringen pekar nivån på att stockholmarnas syn på svensk ekonomi är dyster och mycket sämre än normalt.

–Stockholmarna är högt belånade och räntehöjningarna märks i familjernas ekonomi. Även om vi inte sett en dramatisk omläggning av konsumtionsmönster så finns det flera företag och branscher som kan få se vikande kundunderlag när folk måste prioritera hårdare. Det ser vi inte minst hos hotellen och restaurangerna som snabbt blivit väsentligt dystrare, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Ny rapport: Fortfarande dyster Stockholmsekonomi 2

 

Stockholmsbarometern baseras på underliggande konfidensindikatorer (konjunkturmått) bland företag och hushåll och avläses genom deras numeriska värden. Värden över 110 indikerar ett mycket starkare konjunkturläge än normalt (++), 101,1–110 starkare än normalt (+), 99–101 ungefär normalt (=), 90–98,9 svagare än normalt (-) och under 90 mycket svagare än normalt (–).

Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholms län. Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år, i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.

Datamaterialet bygger på ett urval av 2 797 företag, varav 999 svarande (36 procents svarsfrekvens). Antal svarande hushåll i Stockholms län var 354.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>