Lookout lanserar krypteringslösning som skyddar känslig data på mobiler

Nu lanserar Lookout nya krypteringstjänsten Cloud Key Security som ett tillägg till sin säkerhetsplattform.

Lookout lanserar krypteringslösning som skyddar känslig data på mobiler
Sara Fernholm, Partneransvarig i Norra Europa för Lookout

Cloud Key Security är primärt framtagen åt större verksamheter som ofta utsätts för interna och externa hot och som är i behov av säkrare lagring och hantering av känslig information på mobila enheter.

Cloud Key Security är en tjänst som fungerar genom att användaren ges möjlighet att kryptera information med sin egen krypteringsnyckel. Nycklarna lagras sedan i hårdvarusäkerhetsmoduler som är säkrade mot manipulation (FIPS 140–2 nivå tre), vilket innebär högsta möjliga skydd mot såväl interna som externa hot. Genom att användaren kontrollerar sina egna krypteringsnycklar kan ingen utomstående komma åt eller kontrollera data. Detta gäller även för medarbetarna hos Lookout och leverantören av molntjänsten.

”Cloud Key Security är en väldigt bra tjänst för verksamheter med särskilt höga krav på säkerhet och kontroll, exempelvis inom finans eller myndigheter. Viktigt är också att lösningen inte påverkar hur våra tjänster fungerar i övrigt, utan dessa fungerar lika bra och snabbt som vanligt”, säger Sara Fernholm, Partneransvarig i Norra Europa för Lookout.

För ytterligare ett lager av säkerhet och kontroll kan användarna se till att deras nycklar lagras i specifika regioner eller länder, skickas runt eller till och med förstörs.