Konkurserna väntas öka de kommande två åren
Hem FINANS Konkurserna väntas öka de kommande två åren

Konkurserna väntas öka de kommande två åren

Publicerat av: Redaktionen

Konkurserna väntas öka de kommande två åren.

  • Företag över hela världen befinner sig i en nedåtgående spiral av snabbt stigande inflation och minskad tillväxt

  • Antal insolventa företag i Sverige kommer att öka med 11 % under 2023
  • Globalt kommer antalet insolventa bolag öka 21% 2023 och 4% 2024
  • Branscherna bygg, detaljhandel och service är de mest drabbade
  • En dominoeffekt väntas när företag inte kan få finansiering

Enligt en rapport utförd av det globalt marknadsledande kreditförsäkringsbolaget Allianz Trade förutspås en ökning av antalet insolventa bolag under 2023. Detta som en konsekvens av fortsatta utmaningar i den ekonomiska och finansiella miljön i kombination med en tillväxt i BNP som ligger långt under den nivå som skulle krävas för att stävja antalet företagskonkurser. Enligt Allianz Trade kommer företagskonkurserna att minska först under 2024 – då med 4%. Ett bolag anses insolvent när det inte längre kan fullgöra sina betalningsskyldigheter eller är under rekonstruktion.

Antalet insolventa bolag väntas öka med 21% globalt under 2023 och fortsätta öka med 4% 2024. I Sverige var antalet konkurser i Q4 2022 rekordhöga 2 441, helåret landade på 7 189 konkurser, en ökning på 6 %.  Det är i paritet med den förpandemiska nivån (7 550 i genomsnittet för åren 2018–2019).

Rapporten visar också att många företag kommer att fortsätta utsättas för prövningar så som sämre tillväxt, press på lönsamhet, lägre likviditet och ett ansträngt finansiellt läge över lag vilket bidrar till att en återhämtning dröjer i antalet företagskonkurser.

I hälften av länderna i undersökningen blir antalet konkurser 2023 högre än innan pandemin

Konkurserna väntas öka de kommande två årenFöretagskonkurserna fortsätter att öka på global nivå; enligt Allianz Trade Global Insolvency Index väntas de öka med 21% under 2023 och med 4% nästa år. I hälften av länderna som ingår i undersökningen kommer insolvenser under 2023 att överstiga nivåerna som uppnåddes innan pandemin; i tre av fem länder fortsätter trenden även under 2024. År 2024 kommer företagsinsolvenser ha ökat med 41% (31 100) jämfört med 2019. Nivåerna i de flesta länder i slutet av 2024 kommer att överstiga de som uppnåddes 2019.

Bolag över hela världen har drabbats hårt av vikande tillväxt i kombination med snabbt stigande inflation och svenska bolag utgör inget undantag, säger Tiina Björkqvist, vd för Allianz Trade i Sverige.

Företagskonkurserna i världen steg snabbt inom samtliga sektorer när pandemirelaterade statliga stödåtgärder fasades ut och Allianz Trade väntar sig att antalet kommer att fortsätta öka för att 2024 hamna nära nivåerna för 2011, även om de inte når rekordsiffrorna från 2009.

  • Vi ser att antalet konkurser i till exempel Frankrike väntas uppgå till 59 000 under 2023 (+41%), 17 800 i Tyskland (+22%) och 8 900 i Italien (+24%). I USA tror vi att det stramare kreditläget och en väntad kraftig ekonomisk försvagning i landet bidrar till en ökning med 49% under 2023. Det skulle innebära en återgång till de gamla nivåerna med fler än 20 000 företagsinsolvenser per år. I Asien och Kina ser vi en modest ökning med 4%, även om återöppnandet av samhället inte tagit bort alla riskerna, något som noteras mest i fastighetssektorn, säger Maxime Lemerle, insolvensanalytiker på Allianz Trade.

Förutom lägre tillväxt, ökade lönsamhetskrav och bristfälliga kontracykliska kapitalbuffertar bidrar en allmän finansiell åtstramning till ett ansträngt läge för bolagen.

Prognosen från Allianz Trade baseras på flera faktorer. Kreditförsäkringsbolaget ser att företagen kommer att drabbas av högre kostnader, stigande lönenivåer och de långsiktiga effekterna av höga räntor. Kombinationen infaller under en period då företagen, till skillnad mot 2022, har allt svårare att lägga över kostnadsökningarna på sina kunder. Därtill ska läggas ökade materialkostnader, framför allt när det gäller maskin- och transportutrustning.

  • Vi ser att BNP i Eurozonen och USA skulle behöva öka med 1.3 procentenheter respektive 1.5 procentenheter för att konkurserna ska stabiliseras något. Dessutom måste företagen se upp för potentiella dominoeffekter: antalet insolvenser hos företag med över 50 miljoner Euro i intäkter är nu något högre än innan pandemin. Branscher som bygg, detaljhandel och service är de mest drabbade, säger Maxime Lemerle, insolvensanalytiker på Allianz Trade.
  • Sverige fortsätter att skilja sig från de flesta europeiska länder när det gäller antal konkurser, men det betyder inte att Sverige kommer att vara immun mot den alltmer utmanande ekonomiska och finansiella miljön. Det är viktigt att fortsätta övervaka situationen och anpassa sig till förändringar i marknadsvillkoren för att säkerställa en hållbar ekonomisk återhämtning, säger Tiina Björkqvist, vd för Allianz Trade i Sverige.

Vad händer om en ny stor finanskris kommer?

Den senaste tidens turbulens inom Europas och USA:s banksektorer är en skarp påminnelse om hur finanskrisen 2008 och 2009 kraftigt bidrog till allt fler företagsinsolvenser. Vissa likheter från den förra globala krisen kan redan nu indikera att mindre företag med hög belåning och låg diversifiering är de mest sårbara. Även den krisen hade en särdeles kraftig effekt på just små- och medelstora bolag, vilka ofta är väldigt sårbara för ekonomiska nedgångar av flera skäl. Exempel på problemfaktorer kan vara lägre omsättning, svårighet att få tillgång till kreditfinansiering, valutavolatilitet samt leveranskedjeproblem.

-Vår bedömning är att finanskrisen likt den vi hade 2008 skulle leda till ytterligare 21 600 företagsinsolvenser i USA under 2023 och 2024, samt nästan 100 000 fler i Västeuropa. Även utan en stor global finanskris så skulle en kreditkris likt den vi såg under tidiga 2000-talets techbubbla leda till 12 900 och 95 300 fler företagsinsolvenser under 2023 respektive 2024. Skulle det dessutom bli ett stopp för nyutlåning så räknar vi med en ytterligare ökning med 10 700 i USA och 46 300 i Europa, säger Maxime Lemerle.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>