Ytterligare tre auktoriserade konsulter bekräftar vår utveckling

Auktorisation är ett bevis på att Sund Affärsbyrås kompetens är stark och anpassad för efterfrågan på marknaden.

Ytterligare tre auktoriserade konsulter bekräftar vår utveckling 1
Ytterligare tre auktoriserade konsulter bekräftar vår utveckling

Just nu visar vi en stadig utveckling med tre nya auktoriserade konsulter inom kompetensområdena skatter, redovisning och löner.

Våra skattekonsulter är experter på skatter och skatteregler och kunniga inom både ekonomi och affärsjuridik. De ger företag rådgivning vad gäller skatteregler och hur de ska tolkas. Vi vet att dessa regler kan uppfattas som komplicerade. Särskilt när det gäller affärer som involverar internationella kontakter med olika skatteregler. Nu kan vi bistå fler företag med bevisad skattekompetens.

Byråns redovisningskonsulter biträder externa uppdragsgivare med olika redovisningstjänster och rådgivning. Arbetsuppgifterna innebär att biträda företag med allt från bokföring, löpande redovisning, årsbokslut, deklaration, årsredovisning till att hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter.

Lönekonsulterna hos oss är snabbt igång med den löpande hanteringen av löner så snart uppdrags-givarnas behov uppstår. Vi sköter gärna löneuppdragen på heltid eller periodvis utifrån det som passar er verksamhet bäst. Löneadministrationen måste fungera, inte minst för att undvika irritation hos medarbetarna. Med våra erfarna lönekonsulter slipper ni oroa er för sjukfrånvaro eller kompetensbrist vad gäller lönerna. Vi är väl uppdaterade på ramavtal och vilka lagar och regler som gäller.