Women In FinTech : För en öppnare och mer inkluderande fintech – industri

Nu lanseras Women In FinTech i Sverige, ett initiativ med ambitionen att påverka och främja en jämlik könsfördelning inom FinTech-sektorn globalt.

Women In FinTech : För en öppnare och mer inkluderande fintech - industri 1Initiativet drivs av det svenska FinTech-företaget Instantor.

Sverige är känt internationellt för att ranka högt vad gäller jämställdhet. Det finns emellertid en stor obalans i könsfördelningen inom specifika områden och FinTech-sektorn är ett exempel på ett sådant. Handelshögskolans rapport ”Stockholm FinTech report 2018” avslöjade att endast 38% av anställda i FinTech-sektorn är kvinnor. Om man tittar på europeisk statistik ser situationen inte bättre ut. En rapport från Atomico från 2018 fann att 46% av alla kvinnor har upplevt någon form av diskriminering inom tech-industrin.

“Kvinnor har gjort stora framsteg med att bryta sig igenom glastaket, men inom tech och i synnerhet inom FinTech finns det fortfarande utrymme för förbättring. FinTech spelar en central roll i finansindustrins fortsatta framväxt men jämlikhet behöver prioriteras för att branschen ska uppnå sin fulla potential,” kommenterar Raiha Buchanan, CMO på Instantor och grundare av Women In FinTech.

Women In FinTech välkomnar kvinnor från alla nivåer, länder, sektorer och discipliner med ett intresse för finans. Initiativet är fortfarande i sin linda men strävar efter att inte bara utgöra en plats för nätverkande och inspiration men även att stötta kvinnor till att uppnå sina ambitioner inom FinTech i Sverige och internationellt.

“Vi välkomnar alla kvinnor från finansbranschen som dagligen gör skillnad genom ny teknik, oavsett expertis, även de som bara är nyfikna på att lära sig mer om FinTech,” avslutar Helene S. Westerlund, CTO hos Instantor och medgrundare av initiativet.

Om Women In FinTech

Women In FinTech jobbar för en 50/50 könsfördelning inom FinTech i Sverige och internationellt. Initiativet främjar en mer inkluderande FinTech-miljö – en miljö där kvinnor kan inspireras, dela kunskaper och nätverk för att tillsammans bryta igenom glastaket. Women In Fintech kommer att bjuda in till möten varannan månad och genom att facilitera mötesplatser strävar Women In FinTech efter att locka fler kvinnor till FinTech-sektorn. FinTech formar morgondagens finansmarknad och kvinnorna bakom Women In FinTech menar att marknaden endast kommer att nå sin fulla potential om jämställdhet inom branschen uppnås.

Initiativet grundades av Raiha Buchanan och Helene S. Westerlund, CMO och CTO på Instantor. Det första eventet hölls tidigare i år med kvinnliga talanger från Argentina, Australien, Brasilien, Kina, Korea, Nya Zeeland, Sverige, Tunisien och Ukraina.
Läs mer på www.womenfintech.com

Women In FinTech – Sverige

I Sverige har hittills en mångfaldig grupp bestående av cirka 30 kvinnor från ekosystemet gått med i Women In FinTech, med personer från bland annat Findec, Bambora, Danske Bank, Nordea och KTH.

Våra internationella kollegor kommenterar:
“In Mexico, there are  structural and cultural barriers to overcome in order to advance professionally because finance and tech are both territories traditionally dominated by men.”
·       Mariana, Communications Manager

“Having lived and worked in a number of different cultures in Euroasia I can confirm that discrimination, in different forms, is present everywhere. Increased equality in FinTech globally would improve our ability to solve more complex problems, therefore, a more diverse and egalitarian FinTech sector is vital.”
·       Sarah, Brand ManagerIdag lanserar ett nytt initiativ för stötta jämställdhet inom FinTech-sektorn i Sverige och globalt. Organisationen heter Women In Fintech och det är Raiha Buchanan, CMO på Instantor, som grundat initiativet. Hon har tidigare erfarenhet av chefsroller på bland annat iZettle och Bambora.

Ambitionen med Women in FinTech är att:

  • Skapa en jämställd miljö inom FinTech
  • Stötta kvinnor att förverkliga sina ambitioner inom FinTech
  • Skapa en mötesplats där kvinnor inom FinTech kan mötas och utbyta erfarenheter

Det finns en stor köns obalans inom FinTech och en maskulinkultur. Handelshögskolans rapport ”Stockholm FinTech report 2018” avslöjade att endast 38% av anställda i FinTech-sektorn är kvinnor. När man tittar på europeisk statistik är situationen inte bättre ut. En rapport från Atomico 2018 fann att 46% av kvinnorna har upplevt någon form av diskriminering inom Tech industrin.

Women In FinTech jobbar för en 50/50 könsfördelning och bättre arbetskultur inom FinTech i Sverige och internationellt. En ny konkret mötesplattform för att göra skillnad efter bland annat #metoo upproren.