Women Building Sweden – nytt affärsnätverk inom byggsektorn för utveckling, innovation och affärsnytta!

Nu startar affärsnätverket ”Women Building Sweden” för kvinnor i byggsektorn.

Women Building Sweden - nytt affärsnätverk inom byggsektorn för utveckling, innovation och affärsnytta! 1
WOMEN BUILDING SWEDEN – ett opolitiskt affärsnätverk och ett informationsforum för kvinnor i ledande roller med målsättningen att utveckla det hållbara byggandet.

Först ut är ett tjugotal kvinnor från Norra Mellansverige, alla med koppling till byggbranschen. Syftet är att skapa ett affärsnätverk för kvinnor i ledande roller för att utveckla hållbart byggande, nå ökad innovation och affärsnytta. Nätverket ska samtidigt utgöra en plattform för samverkan till att få nya avtal, skapa nya affärsmöjligheter och successivt växa både nationellt och internationellt. Lanseringen av nätverket görs 11 september 2020 kl 10 av landshövding Ylva Thörn.

–Vi har skapat ett affärsnätverk med fantastiska kvinnor inom byggbranschen, vår målsättning är att utveckla det hållbara byggandet genom samverkan och kreativitet, säger Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna AB.

Under två dagar kommer nu ett tjugotal kvinnor från byggsektorn i Dalarna att samlas, genomföra en workshop och lansera nätverket.

–Att bidra till att fler kvinnor kommer in i branschen och dessutom vågar ta ledande roller är oerhört viktigt. Branschen och företagen mår bättre och blir mer lönsamt och innovativt om det är jämställt. Vi vill förändra strukturer och normer och ta del varandras kunskaper för att nå innovation och affärsnytta, menar Gabriella Hagman, vd Mondo arkitekter Dalarna AB.

Affärsnätverket kommer också att genomföra ett mentorsprogram för att bygga ledarskapet och utvecklas karriärmässigt. Vidare ska nätverket kunskapsutvecklas med expertföredrag inom digitalisering, cirkulär ekonomi, innovation, teknik, social hållbarhet och ekonomi mm.

–Jag attraheras av kraften i ett kvinnligt nätverk med fokus på hela byggkedjan från arkitekt, via beställaren till utförare och produktion av material. Vi kvinnor behöver både visa att vi finns som förebilder för andra kvinnor men också hjälpas åt att stötta varandra i ett mansdominerat skrå. Mångfald i branschen kommer att öka innovationsgraden och gynna alla aktörer! säger Susanna Karlevill, VD Kopparstaden

Under lanseringen av nätverket kommer Rodin Genoff, vd för Rodin Genoff & Associates att medverka. Rodin är affärs- och innovationsexpert och författare till boken “New Women, New Men, New Economy” och han kommer att tala om internationell betydelse och ledarskap för Women Buildning Sweden. Initiativ till nätverket kommer från Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter Dalarna AB samt Kristina Hansen, vd, Structor Byggteknik Dalarna AB. Rodin Genoff har inspirerat och stöttat nätverket samt lyft det till internationell nivå. I samverkan med ByggDialog Dalarna, Dalarna Science Park, Industriellt UtvecklingsCenter Dalarna och PaperProvince Värmland.

–Det ska bli spännande att följa det här nätverket, inte minst ur ett kvinnligt ledarskapsperspektiv i en bransch som är väldigt mansdominerad, säger landshövding Ylva Thörn som kommer vara på plats och inviga nätverket.

NÄR: fredag 11 sept kl 10 lanserar landshövding Ylva Thörn affärsnätverket ”Women Building Sweden” på Green Hotel, Ovabacksgattu 17, 793 70 Tällberg