Vitec väljer Verisecs e-legitimation

Programvarubolaget Vitec har valt IT-säkerhetsföretaget Verisec för att leverera en komplett ID-lösning för sina programvaror riktade mot bygg- och fastighetsbranschen samt fastighetsmäklare.

Lösningen erbjuder stöd för den befintliga e-legitimationen BankID och kommer även att stödja Freja eID, den nya e-legitimation som Verisec Vitec väljer Verisecs e-legitimation 1lanserar under hösten 2017.

Vitec utvecklar standardiserade programvaror för specifika branschers unika behov. I takt med att allt fler av de produkter man utvecklar kräver att användarna kan identifiera sig digitalt på ett säkert sätt har behovet av en e-legitimation vuxit fram. I den helhetslösning som Verisec kommer att leverera ingår Verisecs e-legitimation Freja eID för inloggning till Boplats Sverige. Det är en rikstäckande marknadsplats där för närvarande 260 000 hyresrätter är anslutna.

Mikael Georgsson, Affärsutvecklingschef på Vitec Förvaltningssystem AB, kommenterar
”Att låta användarna identifiera sig och skriva under med en e-legitimation har många fördelar, jämfört med att bygga unika ID-lösningar för varje tjänst. Genom samarbetet med Verisec skapar vi en framtidssäker och flexibel hantering för inloggning och digitala underskrifter. Det är viktigt att hålla en hög IT-säkerhet när vi effektiviserar de digitala processerna.”

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar
”Värdet av en e-legitimation för användaren avgörs av att det finns relevanta tjänster den kan användas till. Vitec blir en viktig kund genom sin breda tjänst Boplats Sverige som ger oss möjlighet att nå ut till en stor användargrupp med Freja eID. Detta i sin tur är viktigt för att attrahera fler tjänster att ansluta sig till Freja eID:s ekosystem av identiteter.”