Visma och Centsoft skyndar på redovisningsbyråernas digitalisering

Visma och Centsoft har inlett ett nytt samarbete. Det innebär att fler redovisningsbyråer och företag nu får möjlighet att automatisera viktiga arbetsprocesser och skapa fler digitala samarbeten och kundrelationer.

– Vi vill leda utvecklingen inom redovisnings- och revisionsbranschen och Centsoft ligger långt framme när det gäller artificiell intelligens, AI. Fler byråer kommer att kunna jobba Visma och Centsoft skyndar på redovisningsbyråernas digitalisering 1modernt och fortsätta vara framgångsrika i den digitala eran, säger Daniel de Sousa, vd för Visma Spcs.

Sedan årsskiftet säljer Visma tjänsten Centsoft Invoice, där mjukvara sköter arbetsprocesserna kring leverantörsfakturor och attestflöden. Den passar redovisningsbyråer och företag som hanterar minst 500 leverantörsfakturor per år eller har flera olika medarbetare som godkänner och attesterar. Tjänsten är integrerad med Visma eEkonomi och Visma Administration samt övriga ekonomisystem som landets redovisningsbyråer använder.

– Centsoft Invoice effektiviserar byråernas och företagens arbete och gör att de sparar både tid och pengar. Alla medarbetare kan hantera alla kunders leverantörsfakturor och attestflöden. Jämfört med pappersfakturor sparas i genomsnitt 50 kronor per faktura, säger Christoffer Hartung, vd för Centsoft.

I slutet av 2016 lanserade Visma en helt ny affärsmodell för redovisnings- och revisionsbranschen. De viktigaste ekonomiprogrammen från Visma är numera kostnadsfria, samtidigt som byråerna är med och delar på intäkterna när deras kunder köper programvara. Det nya upplägget hjälper byråer att skapa digitala kundrelationer och underlättar nya och mer moderna samarbeten.

Undersökningar som Visma gjort visar att redovisning och revision flyttar över till molntjänster i allt snabbare takt. Där framgår också att det finns en stor vilja i branschen att ställa om till mer digitala arbetssätt.