Visa Europe utökar tokenbaserad tjänst för bland annat molnbaserade betalningar

Visa Europe expanderar nu sin tokenbaserade tjänst,Visa Europe Payment Tokenisation Service (VEPTS).

Syftet är att ge finansiella institut och andra aktörer möjlighet att integrera tokenisering i:

  • Tjänster som lagrar betalningsuppgifter i molnet, till exempel bankernas egna betalningsappar samt andra bärbara och uppkopplade enheter.
  • Webbaserade plånböcker och handlarspecifika checkout-­alternativ, till exempel Visa Checkout.
  • Betalningsalternativ som erbjuder sparad kortdata, så kallad ”Card on file”, som ofta används av ledande återförsäljare och handlare online.

44991_Visa_Travel_App_POD_350x25040-28847Den utökade tjänsten breddar Visa Europes befintliga stöd för mobila betalningar som förlitar sig på tokeniserad information i mobila enheter.

Tokenisering gör att konsumenter snabbt och enkelt kan koppla sitt kort till digitala betaltjänster samtidigt som informationen hanteras säkert vid betalning i butik eller på
nätet.

VEPTS-­expansionen gör det möjligt för fler aktörer, alltifrån finansiella institut till teknikföretag, att arbeta med betalningar genom Visas tokenbaserade plattform. Det gör
att fler kan utveckla nya eller förbättra befintliga digitala produkter och på så sätt möta konsumenternas ökande efterfrågan av bekväma och säkra betalningslösningar.

Tokenisering möjliggör flera nya betalningssätt, vilket speglar den växande trenden att utveckla bekväma och innovativa betalningsupplevelser som kan integreras i appar och i
olika typer av uppkopplade enheter.

– Europa möter nya, innovativa teknologier som erbjuder snabba och friktionsfria sätt att betala var som helst, när som helst, oavsett enhet. År 2020 kommer,
enligt våra prognoser, en av fem konsumenter att betala genom sin smartphone dagligen1 och betalningar med mobilen eller surfplattan kommer att stå för mer än
hälften av Visa-­transaktionerna2. Om vi ser den kontaktlösa tekniken som en indikation på detta, där användandet har fördubblats samtidigt som det
sammanlagda värdet på transaktionerna har tredubblats det senaste året, kanske denna prognos till och med är i underkant, säger Sandra Alzetta, Executive
Director Product Enablement Visa Europe.

Sandra fortsätter:
– Genom att utöka våra tjänster och göra tokenisering tillgängligt för våra kunder, bankerna genom ett antal nya tekniska samarbetspartners, kommer
konsumenterna att få tillgång till fantastiska nya betalningsupplevelser via sina mobiltelefoner, surfplattor och andra anslutna enheter.
Hur fungerar tokenisering?
En undersökning från 2015, utförd av Visa Europe, visar bland annat att 62 procent av de tillfrågade är oroade över säkerheten kring känslig information i mobila och digitala
betalningsmiljöer. Säkerhetsexperter säger att tokenisering är ”den bästa tillgängliga lösningen för att avsevärt öka säkerheten kring betalkortsuppgifter, utan att behöva
ändra något för kortinnehavaren”3. Tokenisering gör det möjligt att lagra känslig information på en enhet genom att göra den oanvändbar när den hamnar i fel händer.

Tokenisering hjälper till att hålla konsumenters kortuppgifter säkra, oavsett hur de gör en betalning. En serie med nummer – en token – skapas för att ersätta informationen på
plastkortet, vilket gör att de underliggande kortuppgifterna inte avslöjas oavsett var token-­data lagras. När konsumenterna gör en betalning med en tokeniserad
betalningstjänst lämnas endast en token i betalningsprocessen, istället för kortinnehavarens kontouppgifter.

Eftersom flera tokens kan skapas för ett enda kort, gör tokenisering det möjligt för finansiella institut, exempelvis banker, att på ett flexibelt sätt styra och hantera de miljöer

  1. Mobile Money study,May 2015
  2. Internal projections
  3. Edouard Kovacs “Tokenisation: Benefits and Challenges for Securing Transaction Data”, SecurityWeek,  14 November 2014.

där en särskild token kan användas. Det innebär att de också kan erbjuda kortinnehavare nya sätt att betala med sitt kort. Till exempel kan en token som tagits
fram för en särskild mobil betalningstjänst inte fångas upp och användas någon annanstans för att göra ett online-­köp.

För konsumenter finns ännu en bekväm fördel – om en enhet tappas bort eller blir stulen kan en token snabbt och enkelt inaktiveras av kortinnehavaren eller av banken, utan att
Visakortet behöver spärras. Samma sak gäller om ett kort tappas bort eller blir stulet -­ konsumenten kan då fortfarande använda sin tokeniserade telefon för att göra
betalningar i väntan på ett ersättningskort.
I takt med att Visa Europe fortsätter att utöka sina tjänster kan kortutgivare, handlare och inlösare dra nytta av tokeniseringen för att hantera säkra digitala betalningar i alla
former.

För mer information, besök www.visa.se och @VisaEuropeNews