Vinnova beviljar stöd till två Freja eID-innovationer

IT-säkerhetsföretaget Verisec har fått två ansökningar om innovationsbidrag beviljade av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Vinnova beviljar stöd till två Freja eID-innovationer 1Stödet ges inom ramen för utlysningen “Digital säkerhet och tillförlitlighet – Tema: Identitet respektive blockkedjor”.

De två projekt som beviljats ekonomiskt stöd är innovationer inom fysisk identifiering med e-legitimation och inom e-tjänstelegitimering.

Verisec erhåller totalt 2,1 miljoner SEK i statligt stöd för två projekt inom experimentell utveckling som kan komma att revolutionera hur svenskar identifierar sig, både som privatperson och i tjänsten.

”Digital bärare av fysiskt ID” är ett av Verisecs utvecklingsprojekt som har beviljats. I ett samhälle där den digitala och fysiska världen korsar varandras domäner ökar behovet av en säker e-legitimation som styrker användarens identitet både online och i den fysiska världen. Detta kan på sikt ge stora samhällsfördelar, inte minst för att motverka bedrägerier. Lättförfalskade ID-handlingar är en starkt bidragande faktor till de senaste årens stora ökning av bedrägeribrott.

Det andra projektet som beviljats stöd är ”e-tjänstelegitimation” för att adressera bristen på en skalbar lösning för tjänstelegitimering inom offentlig sektor. Idag används privata e-legitimationer för tjänstelegitimering på många håll inom offentlig sektor, något som inte uppfyller grundläggande krav på integritet. Projektet ska utveckla en lösning för digital identifiering som på ett nytt och innovativt sätt skapar möjligheter för tjänstemän att legitimera sig baserat på sin yrkesroll istället för sin personliga identitet.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Jag är väldigt stolt över att vi fick två projekt beviljade i denna utlysning, i hård konkurrens med totalt 55 olika ansökningar. Verisec ligger långt framme inom ID-tech och att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova stödjer våra projekt är ett kvitto på att våra innovationer har verkshöjd. Sen avgörs framgången av hur väl det fungerar i verkligheten, men det är också själva poängen med experimentell verksamhet. Vet man hur det skall gå från början är det inget experiment. Men någonting säger mig att vi är på rätt väg här. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, och tror man att lättförfalskade plastbitar är undantagna detta kanske man inte har tillräcklig tilltro till utvecklingen.”