Video – Hur skyddar man sig mot DDoS-attacker?

Cyberattacker är i dag en vardag för mängder av företag och myndigheter runt om i världen.

Säkerhetshoten riktas framförallt mot företag inom detaljhandel, media och underhållning, program- och teknikutveckling samt finansiella tjänster.

Hösten 2017 utsattes flera organisationer för omfattande attacker från ett Botnet som kallas WireX. WireX Botnet bestod huvudsakligen av Android-enheter som på natten när folk låg och sov aktiverades som attackerare. De blev då en del av ett större bot-nätverk som slog ut många företag med förhållandevis enkla men kraftfulla DDoS-attacker.

– Rätt teknik är självklart viktigt för att stå emot DDoS-attacker, men det räcker inte. Man behöver också tillgång till säkerhetsteam som kan förstå och agera på attacker – och inte minst hjälpa till med rätt förebyggande skydd. Här är även GitHub-attacken på 1,35 Tbps ett bra konkret exempel, säger Erik Henriksson, kundansvarig på Akamai.

På www.akamai.com finns mer detaljerade råd för hur man skapar en grundläggande säkerhetsplan.