Vetenskaplig studie bevisar att Naava smarta växtväggar effektiviserar och eliminerar inomhusluften

“Användning av intelligent växtväggsteknologi för luftrengöring är ett enormt framsteg”

  • Naava är en prisbelönt nordisk smart växtvägg, som kombinerar naturens fördelar, framtida teknologi och skandinavisk design för att skapa hälsosammare, lyckligare och mer inspirerande inomhusmiljöer.
  • Det amerikanska fastighetsutvecklings- och investeringsföretaget Delos har bemyndigat en forskning av den engelska forskningsenheten BRE och University of Technology Sydney (UTS), där Naavas förmåga att rengöra inomhusluft har studerats. Dessutom har Östra Finlands och Jyväskylä universitet samt Teknologiska Forskningscentralen VTT forskat i Naavas teknologi och biologiska luftrengöring.

Kontoren och deras inredning genomgår en förändring: idag strävar man efter att skapa mer naturnära miljöer för människorna. I några av de mest innovativa organisationerna och kontoren i världen, exempelvis Amazons nyöppnade regnskogskontor i Seattle, Washington, Googles ekologiska huvudkontor i Chicago liksom i kinesiska Tencent har man redan fått bevittna detta. Det nordiska health tech företaget Naava strävar efter att utveckla och expandera denna trend med hjälp av sin smarta växtväggsmöbel. Naava smarta växtväggar har redan sålts i över 1000 exemplar i Norden och USA, och företaget är global marknadsledare inom biologisk luftrengöring.

Naavas utveckling grundar sig på NASA:s forskning om aktiva biofilter, som mångfaldigar växternas luftrengörande förmåga och hämtar både naturens rena luft och grönska till inomhusmiljöer. Till skillnad från vad man ofta tror är det inte växternas blad som rengör luften. Luftrengöringen sker huvudsakligen i växternas rötter, eller rättare sagt i mikroberna som lever i rötterna, som använder föroreningar som näring.

INOMHUSLUFTENS OSYNLIGA FÖRORENINGAR PÅVERKAR VÅR HÄLSA

I en färsk studie publicerad av tidskriften Science i februari 2018 framkom det att vardagliga kemikalier nu är jämförbara med bilar som en källa till luftföroreningar. Eftersom människor i genomsnitt spenderar 90% av sin tid inomhus, är det avgörande för människors hälsa att minska mängden kemikalier i inomhusluften. Naava smarta växtväggar är skapade för att eliminera föroreningar i inomhusluften och göra inomhusmiljöer mer naturliga och hälsosamma.

Tre separata forskningsenheter har nu redogjort Naavas luftrengöringsförmåga: den brittiska forskningsenheten BRE, finska VTT och ett samarbete mellan Östra Finlands och Jyväskylä universitet. I forskningarna framgick det att Naava är en väldigt effektiv och snabb luftrengörare i jämförelse till statiska växtväggar och krukväxter.

“Dessa tre forskningar ger våra kunder bevis på att Naava verkligen har en mätbar effekt på inomhusluften. Många har redan känt av effekterna och märkt att deras symptom orsakade av dålig inomhusluft, såsom huvudvärk, ögonirritation och andningsbesvär antingen har minskat eller försvunnit, och att deras välmående och kognitiva prestationsförmåga förbättrats. Nu, däremot, finns det äntligen opartiska vetenskapliga bevis på Naavas luftreningskapacitet”, säger Naavas forskningansvarige, doktor inom neurobiologi, Jarno Mikkonen.

Han fortsätter: “Vi fortsätter med att testa denna kapacitet. Vi undersöker effekterna vår smarta och aktiva växtväggsteknologi har på inomhusmiljöerna, människors hälsa och välmående. Inom en snar framtid berättar vi mer om forskningen gjord av Naavas forskningsteam tillsammans med samarbetspartners och oberoende forskningsinstitut.”