Verizons undersökning med Harvard Business Review visar att CIO:er har det tufft med digitaliseringens utmaningar

Undersökningen visar att digitaliseringen innebär nya spelregler som leder till fler IT-miljöer som präglas av hybridlösningar.

Företag idag driftsätter ”hybrid-IT” allt eftersom de kämpar med att hålla jämna steg med de förändringar som den digitala transformationen innebär. Det visar den nyligen släppta rapporten ”Hybrid IT Takes Center Stage” från Harvard Business Review Analytic Services. Rapporten, som sponsras av Verzion Enterprise Solutions, omfattar svar från 310 chefer inom finans- och IT-branschen världen över och visar att de flesta kämpar med att hålla den förändringstakt som branschen präglas av samtidigt som de arbetar med att se till att inte äventyra IT-Finans.seIT-systemens prestanda, flexibilitet eller säkerhet. 

63 procent av de svarande indikerar att de rör sig mot en miljö där hybrid-IT används för att hålla efter med deras existerande infrastruktur, vilken ofta består av en blandning av privata moln, publika moln och egna datacenter – antingen on-premises eller med hjälp av en tjänsteleverantör.

De flesta CIO: er (59 procent) säger att organisationens användning av molnlösningar har förbättrat deras konkurrenskraft på marknaden. De främsta utmaningarna som hindrar organisationerna från att driftsätta ytterligare molnlösningar är säkerheten (35 procent), integrering med andra system (32 procent) och att integrera flera moln (25 procent).

Många företag har insett att outsourcing av infrastrukturhantering kommer hjälpa dem hålla jämna steg med teknikutvecklingen så att de kan möta de affärsbehov som finns. Utöver detta indikerade respondenterna att ytterligare outsourcing av infrastrukturhanteringen skulle förbättra följande:

  • Förmåga att ligga i takt med tekniska förändringar: 72 procent
  • Lyhördhet mot affärskrav: 67 procent
  • Snabbare problemlösning: 57 procent
  • Användarupplevelse: 57 procent
  • Tillgång på nödvändig erfarenhet: 57 procent
  • Kostnadskontroll: 56 procent
  • Hanteringen av integration av kontrollsystem: 51 procent

Rapportens slutsats vilar i att majoriteten av företagen kämpar med hybrid IT. Vissa företag har påvisat enskilda framgångar men, ett repetitivt, pålitligt och konsekvent tillvägagångssätt för hybrid IT är fortsatt undantaget snarare än regeln.