Verisec vill göra Freja eID+ till den första svenska e-legitimationen i EU

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att man lämnat in en informell ansökan om att svenska staten skall anmäla företagets e-legitimation Freja eID+ som Sveriges officiella e-legitimation inom eIDAS, EU:s ekosystem för landsöverskridande elektroniska identiteter.

Verisec vill göra Freja eID+ till den första svenska e-legitimationen i EU 1Den 17 januari 2018 blev Freja eID+ Sveriges första mobila e-legitimation att godkännas av E-legitimationsnämnden för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Detta innebär att tjänsten är prövad mot ett nationellt tillitsramverk och att e-legitimationen går att lita på för offentliga och privata aktörer.

eIDAS är en EU-förordning som innebär att det från och med den 29 september 2018 är obligatoriskt för offentliga myndigheter inom hela EU att tillåta inloggning även med utländsk e-legitimationer. Förutom EU-länderna ingår även Norge, Island och Liechtenstein i regelverket. Varje land måste själv anmäla vilka e-legitimationer man vill tillåta inom eIDAS-systemet och ännu har Sverige inte beslutat om vilka svenska e-legitimationer som kommer att ingå.

Regeringen har ännu inte delegerat beslutsordningen kring hur anmälan av svenska e-legitimationer till eIDAS skall ske och därmed finns ingen formell möjlighet att ansöka. Verisec har därför lämnat sin informella ansökan till E-legitimationsnämnden utifrån företagets bedömning om att denna myndighet är den mest sannolika att ges ansvaret att hantera denna fråga.

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:

”Att få det officiella erkännandet för Freja eID+ i Sverige var ett viktigt första steg i att göra vår lösning till nyckeln till miljoner svenskars digitala liv. Att få Freja eID+ anmäld som officiell e-legitimation inom EU är ett naturligt nästa steg. Eftersom Freja eID+ är den enda mobila lösningen som godkänd för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och som är tillgänglig för alla svenska medborgare bedömer Verisec att möjligheterna är goda att vår lösning blir en av de e-legitimationer som Sverige kommer att anmäla till eIDAS.”