Verisec utvidgar samarbetet med SBAB

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man utökat samarbetet med SBAB kring produkter och tjänster för säker inloggning och signering.

Samarbetet mellan SBAB och Verisec etablerades under våren 2016.

Grunden i säkerhetslösningen är Verisecs egenutvecklade Freja ID-plattform. Avtalet inkluderade också säkra logistiktjänster kring distribution till it-finans.sebankens kunder. Nu utökas samarbetet till att även innefatta förstärkt inloggning mot den externa tjänsten SPAR – Statens personadressregister – som används av SBAB i kreditgivningsprocessen. SPAR-tjänsten höjer säkerhetskraven vid inloggning i syfte att skydda kundernas personliga integritet. Det utökade avtalet innebär att Freja ID-plattformen kommer att användas för att möta denna högre säkerhetsnivå.

SBAB erbjuder lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Ägare är svenska staten.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Vi är glada att kunna bidra till ökat integritetsskydd för SBAB:s kunder. Genom det utökade samarbetet kan SBAB få mervärde av sin befintliga infrastruktur från Verisec, samtidigt som man underlättar arbetet för sina medarbetare. Det utökade användandet av Freja visar på det växande behovet av att ersätta de osäkra lösenorden i sammanhang där personlig information hanteras.”