Verisec etablerar dotterföretag för e-legitimation

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att man har etablerat ett helägt dotterföretag där verksamheten för den nya e-legitimationen Freja eID skall bedrivas.

Anledningen är att skapa en tydligare koncernstruktur och särskilja tjänsten Freja eID, som bygger på en annan affärsmodell än Verisecs traditionella verksamhet.

I augusti 2017 planeras lanseringen mot slutanvändare av den nya tjänsten Freja eID, en mobil e-legitimation som kommer kunna användas för säker inloggning och digitala underskrifter till en lång rad tjänster på internet. Tack vare ett samarbete med ATG och deras nätverk av 2000 butiker över hela landet, kommer Freja eID också kunna göra den fysiska legitimationskontroll som bland annat krävs för att ansöka om kvalitetsmärket Svensk e-legitimation från statliga E-legitimationsnämnden.

VD Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar

”Lanseringen av Freja eID markerar ett nytt kapitel i Verisecs historia. Den molnbaserade leveransmodellen medger en helt annan skalbarhet med avseende på antal möjliga kunder och slutanvändare, än vad vi hittills kunnat uppnå. Skalbarheten möjliggörs också genom en ny och abonnemangsbaserad affärsmodell. Detta tillsammans med vår önskan att vara tydliga i våra olika kundrelationer gör att ett separat bolag för Freja eID är ett naturligt steg.”