Verisec avtalar med IBM om utökat samarbete med BBVA

IT-säkerhetsföretaget Verisec har tecknat avtal med IBM om att utöka licenserna för den internationella storbanken BBVA:s användning av ID-systemet Freja ID i Latinamerika och USA.

Verisec avtalar med IBM om utökat samarbete med BBVA 1Det treåriga licensavtalet gör det möjligt att utöka antalet användare i systemet till 40 miljoner i de aktuella länderna.

År 2013 började den spanska banken BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A) använda Freja ID för säker identifiering av användare i bankens e-tjänster, som åtkomst till internetbank och signering av onlinebetalningar. Sedan dess har avtalet utökats med BBVA:s dotterbolag och filialer i Latinamerika och USA. I takt med att antalet onlinekunder har ökat har också antalet användare i ID-systemet Freja ID ökat. För att möta den ökande tillväxten av digitala användare har nu licensen för användandet av Freja ID utökats.

Den utökade licensen består av två delar. Bancomer i Mexiko utökar licensen från 12 miljoner användare till 30 miljoner och bankerna Continental i Peru, Scotiabank i Chile, BBVA i Uruguay och Compass Bank i USA tecknar ett gemensamt licensavtal för 10 miljoner användare. Avtalet är tecknat med IBM som är BBVA:s IT-partner i regionen.

Freja ID är en så kallad enterprise-lösning där kunden själv driftar ID-servrarna i sina egna system, till skillnad från Freja eID som är en molntjänst som driftas av Verisec.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Eftersom det den senaste tiden varit mycket uppmärksamhet kring vår molntjänst Freja eID är det roligt att kunna berätta om en affär som visar att vår enterprise-version av Freja fortsätter att visa god tillväxt. Vi har i Freja ID en unik ID-lösning som få konkurrenter i världen kan matcha avseende prestanda och pris. Eftersom många kunder runt om i världen, exempelvis banker, av regulatoriska skäl inte kan lägga hela sin ID-hantering i molnet ser vi en god potential för Freja ID inom framförallt den finansiella sektorn.”