Veeam tecknar avtal och säkrar fondkomminssion Garantums finansiella information

Hos fondkommisionären Garantum förvaltas stora summor och det är av stor vikt att alla system och information är ständigt tillgängligt. För att säkra backup har Garantum valt Veeam.

Garantum Fondkommission grundades 2004 och har sedan dess haft en stadig tillväxt. Idag omsätter företaget närmare Veeam tecknar avtal och säkrar fondkomminssion Garantums finansiella information 1en halv miljard kronor per år, och har den största marknadsandelen på den svenska marknaden.

I finansiella institutioner idag är nästan all verksamhet beroende av IT och mycket resurser läggs på drift och nya tjänster. Ansvarig för detta på Garantum är Marcus Juzwiak, som tillsammans med fyra medarbetare sköter drift och utveckling.

– Vår ledning har hela tiden insett behovet av att prioritera IT. Inte minst backup-frågan kan i många verksamheter annars ses som lågt prioriterad, men här har man insett vikten av att data ska kunna återställas snabbt och tillförlitligt, säger Marcus Juzwiak.

Framför allt är det tre system som verksamheten är beroende av:

  • Webbplatsen måste vara igång och ständigt tillgänglig. Skulle ett avbrott ske riskerar det att skada investerares och potentiella kunders förtroende.
  • System för handel på Stockholmsbörsen och andra handelsplatser.
  • System för riskberäkning, vilket används av handlarna inför investeringsbeslut.

Och man har ögonen på sig. Som en finansiell institution har Garantum regulatoriska krav från både Sverige och EU som måste uppnås, systemen måste vara tillförlitliga och tillgängliga.

Hos Garantum är serverinfrastrukturen till 90 procent virtualiserad, och körs på Microsoft Hyper-V. Marcus Juzwiak berättar att deras tidigare backuplösning fungerade okej, men att backup-jobben nästan varje natt genererade felmeddelanden. Detta gick att lösa, men de återkommande felen tog onödigt mycket tid i anspråk.

– För omkring ett år sedan gick vi över till Veeam, och sedan dess flyter det på mycket smidigare. Vi har vår egen serverhall i huset med omkring 80 virtuella servrar. Utöver det hyr vi in oss i en lokal några hundra meter bort, där servrarna är speglade. Det gör att även om exempelvis ett längre strömavbrott skulle uppstå, har vi fortfarande servrarna igång.

Backupen sker varje natt och utöver det sker backup till tape en gång per vecka. Mängden data som tas backup på uppgår till omkring 5 terabyte per dygn.

– Förr i tiden var det självklart att göra backup till tape, men med den växande mängden data gör att backupfönstren blir längre och längre. Även med en stor backup-robot så blir det svårt att hinna med. Backupen till band tar vi av arkiveringsskäl, då det är ett media som är väldigt hållbart.