VD och CFO oense om ekonomifunktionen

Svenska VD:ar och ekonomichefer är oense om ekonomifunktionen.

Ekonomicheferna vill utveckla en mer modern, strategisk och proaktiv ekonomiavdelning för att bidra till företagets framgång. VD:arna däremot är redan nöjda med ekonomifunktionen och fyra av tio vill att CFO:n fortsätter jobba på precis samma sätt som idag. Det visar Azets undersökningar. – Hela företaget förlorar på att VD:n med sin okunskap agerar bromskloss, menar Anders Fryxell, vd på Azets.

Landets ekonomichefer och VD:ar har olika bild av situationen på ekonomiavdelningen och vilket arbete som bör prioriteras framåt. Ekonomichefen upplever många utmaningar i sitt arbete, inte minst när det gäller det affärsstödjande och strategiska arbetet. För att få bukt med detta befinner de sig i en förändringsresa där de ställer om från det traditionella till det moderna sättet att arbeta. Men VD:n ser inte behovet av förändring.

Olika uppfattningar om situation och prioriteringar

Azets undersökning visar att 93 procent av VD:arna är nöjda med sin ekonomifunktion och fyra av tio vill att CFO:n fortsätter arbeta på precis samma sätt som idag. De anser också att ekonomichefens utmaningar är få, nästan alla svarar att CFO:n har tillräckligt mycket tid och resurser för att utveckla ekonomifunktionen. Något som inte alls stämmer överens med ekonomichefens egna uppfattning.

Ungefär hälften av ekonomicheferna rankar tidsbrist som ett avgörande skäl till att ekonomiavdelningen inte kommit längre i sin förändringsresa. Var femte CFO efterfrågar mer resurser för att nå fram till slutmålet – att bli en mer proaktiv och modern ekonomiavdelning.

– VD:n är nöjd, men inte ekonomichefen. Ledningen förstår inte ekonomiavdelningens potential och dess bidrag till verksamheten, därmed är också förståelsen låg för vilket arbete som behöver prioriteras. Det är därför inte så konstigt att ekonomiavdelningarna inte har kommit längre i sin utveckling och att de tampas med många utmaningar, säger Anders Fryxell, VD på Azets.

VD bromsar ekonomiavdelningens förmåga att utveckla företaget

Ekonomicheferna har stora ambitioner att utveckla ekonomiavdelningen till en modern, proaktiv och strategisk funktion. De menar att företagen behöver bli bättre på bl a digitalisering, processeffektiviseringar, anpassningsförmåga, expertis och BI. Närmare var femte CFO upplever att företagets prioriteringar har hindrat dem att komma längre än halvvägs i förändringsresan.

– Ekonomicheferna har själv insett att de måste göra stora satsningar framåt för att ekonomiavdelningen ska bidra till hela företagets framgång. Något som blir otroligt svårt när VD:n genom sin okunskap agerar bromskloss. Hela företaget förlorar på detta. Ekonomiavdelningen är kritisk vad gäller att förbättra lönsamheten, utveckla affären, fatta strategiska beslut och öka konkurrenskraften i den snabbföränderliga och hårt konkurrensutsatta värld vi lever i, säger Anders Fryxell.