Värmepumpar servas med hjälp av XMReality Remote Guidance

Installation och service av värmepumpar är en etablerad teknik i Norden.

Värmepumpar servas med hjälp av XMReality Remote Guidance 1Men tekniken sprids nu alltmer också till andra länder. NIBE Energy Systems, Nordens ledande tillverkare av värmepumpar och system för inomhusklimat expanderar alltmer internationellt och introducerar klimatsmart nordisk teknik på den globala marknaden. Detta innebär ökande behov av effektiv service och support till partners och dotterbolag som inte har samma erfarenheter av värmepumpar. Med hjälp av XMReality Remote Guidance räknar NIBE med att skapa en effektiv och hållbar serviceverksamhet av världsklass.

Kunskapen om värmepumpar är väl etablerad i norra Europa men på andra marknader behövs mer insatser för att sprida kunskap om tekniken hos installatörer, servicetekniker och konsumenter. Nibe väljer därför att komplettera sin helpdesk med XMReality Remote Guidance för att utbilda och stödja servicetekniker, internationella partners och installatörer.

NIBE Energy Systems har expanderat internationellt och har därför fått ökat behov av effektiv support till sina samarbetspartners. Efter att ha utvärderat XMReality Remote Guidance under 2019 går man nu vidare med att införa lösningen i sin helpdesk . NIBE Energy Systems utvecklar och tillverkar hållbara, intelligenta och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort till alla typer utav fastigheter och är en del utav det globala företaget NIBE Industrier. Med sina produkter är NIBE en naturlig aktör i övergången mot ett fossilfritt samhälle med lägre energiförbrukning. Gruppen hade en omsättning 2018 på 22,5 miljarder och strax över 16 900 anställda.

”Vi ser stor potential i användandet av Remote Guidance i kombination med våra uppkopplade värmepumpar, bättre och mer korrekt felsökning vilket ger kortare stillestånd och minskar andelen felaktigt utbytta reservdelar, men också för att uppnå ökad kundnöjdhet och minskat resande”, förklarar Berry Christensson, Serviceansvarig på NIBE.

”Vi kan konstatera att många av våra kunder lyfter fram svårigheten att dela kunskap med nyanställda tekniker, servicepartners och med kunder på ett effektivt sätt och samtidigt möta hållbarhetskraven på minskat resande”, säger Marcin Szymanski, CSO på XMReality.