Världsledande investerarkonsortium gör strategisk minoritetsinvestering i Trustly

BlackRock Private Equity Partners blir tillsammans med ett konsortium av institutionella investerare minoritetsägare i Trustly – den världsledande leverantören av direktbanksbetalningar online.

Världsledande investerarkonsortium gör strategisk minoritetsinvestering i Trustly 1I gruppen av investerare ingår även bland annat Aberdeen Standard Investments, Investment Corporation of Dubai, RSIC och fonder förvaltade av Neuberger Berman. Nordic Capital förblir majoritetsägare.

Genom investeringen breddas Trustlys aktieägarbas och företaget får ytterligare långsiktigt kapital för att accelerera investeringarna i sina produkter, infrastruktur och geografiska expansion.

Nordic Capital förvärvade Trustly i mars 2018 med målet att hjälpa verksamheten att växa internationellt.

Oscar Berglund, Trustlys vd, säger:

”På Trustly bygger vi ett globalt nätverk för onlinebetalningar baserat på banköverföringar, som möjliggör för konsumenter att på ett tryggt och enkelt sätt betala direkt från sina bankkonton. Investeringen från BlackRock och våra andra minoritetsägare ger oss möjlighet att snabbare vidareutveckla vår bankbetalningslösning, som är mycket uppskattad av både våra handlare och deras kunder.”

Fredrik Näslund, delägare i Nordic Capital Advisors kommenterar: ”Att Nordic Capital kan locka till sig ett investerarkonsortium i världsklass är ett bevis på Trustlys stora framgång. Vi välkomnar våra nya partners och medinvesterare och ser fram emot att fortsätta Trustlys framgångsrika resa tillsammans.”