Var fjärde svensk vill slopa bankkontoren

Är det dags för de traditionella bankerna att börja tänka om? En ny undersökning visar nämligen att var fjärde svensk vill slopa fysiska bankkontor.

Var fjärde svensk vill slopa bankkontoren 1Det är kreditmarknadsföretaget Svea Ekonomi som har beställt undersökningen som genomfördes av Novus. Resultatet blev att 23 % av de tillfrågade valde internetbanken istället för en bank med fysiskt kontor med “traditionell personlig service”. Vad som är väntat är att majoriteten av de som föredrog internetbanken var unga, och de som bor i storstäderna; då stiger andelen upp till 30 %. Bland pensionärerna var det 78 % som ville behålla bankkontoret. Att bankärenden flyttar till nätet är en pågående trend som pågår inom flera områden: från biobesök till Netflix; utmana sig själv eller andra i turneringar hos storspelare.com eller andra sidor istället för att gå till ett landbaserat kasino; eller ladda ner ljudböcker istället för att gå till biblioteket.

Ju färre invånare desto fler vill ha ett kontor

Undersökningen visar också ett samband mellan landsbygd och önskan att ha ett lokalt bankkontor: ju färre invånare det finns i en ort desto fler vill ha ett lokalt bankkontor att utföra sina bankärenden på. De som är allra mest positiva till att enbart ha tillgång till internetbank är de som bor i Stockholm. Med andra ord de som har störst utbud och mest tillgänglig åtkomst till kontor de som är mest negativa till ett bankkontor. Och de som skulle drabbas hårdast av detta är alltså pensionärer i småstäderna, speciellt på Gotland, Öland och Norrlands inland.

Med andra ord borde kanske de traditionella bankerna tänka om och istället börja omfördela sina fysiska bankkontor ut till de mindre orterna där de efterfrågas mer? Och de banker som mest fokuserar på internetbanken skulle eventuellt kunna öppna en liten filial de också i småstäderna för att på så sätt attrahera nya kunder långsiktigt sett?

– Det är en utmaning för de traditionella bankerna att kunna erbjuda snabba, billiga och digitala lösningar och samtidigt ha stora organisationer med många fysiska kontor, säger Anders Lidefelt, vice vd för Svea Ekonomi, till Expressen

Samtidigt har redan närmare 40 procent av de svenska bankkontoren lagts ner i Sverige de senaste tio åren. En tredjedel av dessa lades ner de senaste tre åren, detta skriver Dagens Industri på nätet. Majoriteten av kontor är de från Handelsbanken medan Nordea är den bankkoncern som i snabbast takt lägger ner sina banker. Samtidigt är det flera nya internetbanker som lanseras i hård konkurrens med de redan etablerade bankernas närvaro på nätet. Det är nämligen den unga generationen som driver bankernas utveckling just nu.