Vad händer på den svenska obligationsmarknaden, Sean George?

Det är för närvarande stor oro på den svenska marknaden för företagsobligationer.

Vad händer på den svenska obligationsmarknaden, Sean George? 1Stora utflöden ur företagsobligationsfonder skapar problem då förvaltare tvingas sälja sina innehav på en marknad där det just nu, i hög utsträckning, saknas köpare. Detta sätter prismekanismen ur spel och flera fonder har fått vidta den drastiska åtgärden att tillfälligt stoppa uttag ur fonderna.

Problemet stavas likviditetsbrist. Likviditet beskriver hur väl handelsflödet fungerar för ett värdepapper på en finansiell marknad. God likviditet innebär att det finns en stor handelsvolym på marknaden och det är därmed enkelt att hitta köpare när man vill sälja och säljare om man vill köpa. Många svenska obligationsfonder handlar främst med svenska och nordiska obligationer. Utifrån ett globalt perspektiv är dessa marknader små, vilket innebär en påtaglig likviditetsrisk.

Sean George, som förvaltar obligationsfonden Hamiltonian Global Credit Opportunity, har länge varnat för riskerna med dålig likviditet i nordiska obligationsfonder.

– Det är inte ofta jag önskar att jag hade haft fel, men det gör jag faktiskt nu. Situationen är väldigt allvarlig och bidrar till förvärrad oro på en redan kaotisk marknad. Det som är särskilt bekymmersamt är att företagsobligationsfonderna ofta har marknadsförts till småsparare som förhållandevis säkra produkter. Det är helt uppenbart att likviditetsrisken inte avspeglas i fondernas indikerade risknivåer.

Sean förklarar:

– När en illikvid obligation inte handlas ändras inte dess prissättning från dag till dag. Den gör därmed inte avtryck i fondens dagliga andelsvärde, det så kallade NAV:et, när marknaden faller. När fonden sedan måste sälja innehavet kan stora justeringar behövas göras för att reflektera det faktiska priset, om man ens lyckas sälja den överhuvudtaget. Problemet är att likviditeten alltid är som sämst när man som bäst behöver den. Det vill säga när alla ska sälja samtidigt. Där befinner vi oss nu.

På frågan hur han själv hanterar problemet med likviditet svarar Sean att man helt enkelt väljer bort obligationer med dålig likviditet.

– Likviditeten är en hygienfaktor och vi har länge arbetat för att minimera fondens likviditetsrisk. Praktiskt gör vi detta genom att investera i likvida, snabbt avyttringsbara, obligationer från olika sektorer och regioner. Vi utesluter faktiskt svenska obligationer helt.

Med det sagt är det värt att understryka att även Hamiltonian GCO har drabbats av nedgångar de senaste veckorna.

– Vi är ner ungefär 2 procent på en månad. Coronakrisen är skoningslös och drabbar alla. Vi missbedömde helt enkelt hastigheten i nedgångarna. Det är alltid tråkigt att förlora pengar men jag är tacksam för att det inte beror på dålig likviditet i våra innehav. Då hade vi haft betydligt större problem.

Text: Joakim Sandén