Vad är och gör egentligen en inkubator?

Inkubatorer erbjuder personer med innovativa affärsidéer stöd för att utveckla företag.

Vad är och gör egentligen en inkubator? 1De finns över hela landet trots det är kunskapen om värdet inkubatorerna skapar för samhället låg. Inkubatorerna ökar tillväxten av nya kunskapsintensiva företag och stimulerar näringslivsutvecklingen lokalt och regionalt.

Affärsutvecklare med kunskap om och erfarenhet från inkubatorverksamhet inom Swedish Incubators & Science Parks medlemsnätverk har tagit fram rapporten Sveriges inkubatorer 2018.

– Inkubatorerna i Sverige har flera decenniers erfarenhet av att utveckla kunskapsintensiva företag med innovativa affärsmodeller och flera av dem finns bland de högst rankade i världen. Samtidigt medför global konkurrens, digitalisering och omställning till ett hållbart samhälle att behovet av innovation ökar. Sveriges inkubatorer 2018 är ett sätt att belysa de värden inkubatorerna bidrar med till samhällsutvecklingen, säger Kajsa Hedberg, vd Swedish Incubators & Science Parks.