Vaccinationer utnyttjas för cyberbrottslighet

IT-säkerhetsföretaget Palo Alto Networks rapporterar att många webbplatser nu använder vaccinationer för att lura allmänheten att ge ifrån sig känsliga användaruppgifter.

Vaccinationer utnyttjas för cyberbrottslighet

Antalet har ökat med mer än 500 procent under de senaste tre månaderna.

I en ny rapport visar Palo Alto Networks hur cyberkriminella satt upp webbplatser med till exempel löften om att komma före i vaccinationskön eller att överhuvudtaget få tillgång till vaccin. Vaccintillverkare som Pfizer och BioNTech finns bland de vars varumärken utnyttjas.

Brottslingar anpassar enligt rapporten hela tiden sin verksamhet till pandemins faser. Redan när pandemin var någon månad gammal, i april 2020, rapporterade Palo Alto Networks att det fanns en stor mängd pandemirelaterade, skadliga webbplatser. Då handlade webbplatserna mest om skyddsutrustning som ansiktsmasker. Även testkit och till och med toalettpapper förekom.

Denna trend övergick senare under 2020 till utbetalningar av stimulanspaket och andra ekonomiska åtgärder och lättnader för hushåll och företag. Redan före jul började det sedan dyka upp webbplatser som handlade om vaccinationer. Sammanlagt har företaget sett nära 70 000 skadliga webbplatser som relaterar till pandemin.

Attackerna i sig har främst inriktat sig på nätfiske i syfte att samla in inloggningsuppgifter till stora onlinetjänster som Microsoft och Google. Falska sidor som ser ut att tillhöra Microsoft är den dominerande metoden med 23 procent av alla falska landningssidor. Typiskt för dessa falska landningssidor är också att de är kortlivade – majoriteten har funnits kortare tid än 32 dagar.

Palo Alto Networks råd till företag och privatpersoner är att vara uppmärksam på all covid-relaterad kommunikation och noga kontrollera avsändaradresser och url:er. Undersökningen bygger på analys av globala data, url:er och nyckelord från januari 2020 till februari 2021.