Utveckling favoritaktier 1 år. Män = – 4,29 %. Kvinnor = + 31,64 %.

Fondsparandet är utbrett i Sverige och bland kvinnor och män är andelen som sparar hög, om vi jämför oss internationellt.

Men när det kommer till risk går det att se skillnader mellan könen. Män tar högre risk.
I en undersökning gjord av TNS Sifo Prospera på uppdrag av Fondbolagens förening, kan vi se tydliga skillnader:Utveckling favoritaktier 1 år. Män = - 4,29 %. Kvinnor = + 31,64 %. 1

 • 54 procent av männen uppger att de kan tänka sig att ta högre risk i syfte att få en bättre avkastning. För kvinnorna är motsvarande andel 37 procent.
 • 49 procent av kvinnorna tycker att låg risk är viktigast medan en betydligt lägre andel, 33 procent, av männen anser att låg risk är viktigast.
 • 38 procent av männen sparar i direktägda aktier (alltså inte via en aktiefond)
  27 procent av kvinnorna gör det.
 • 66 procent av männen anser sig ha tillräckliga kunskaper inom privatekonomi.
  49 procent av kvinnorna anser detta.

Bland de kvinnor och män som köper enskilda aktier går det att se en tydligt uppdelning bland vilka aktier man väljer. Män väljer ofta högriskbolag samtidigt som kvinnor ofta väljer stabila kvalitetsbolag.

Joel Bladh, författaren till boken ”Bygg en förmögenhet – Fixa familjens ekonomi” har tittat på hur det har gått för de aktier där aktieägarna hos Avanza i störst utsträckning är män respektive kvinnor över 18 år och här är resultatet:

 • Utveckling mäns favoritaktier 1 år = -4,29 %
 • Utveckling kvinnors favoriter 1 år = +31,64 %
 • Utveckling mäns favoritaktier 3 år = -26,36
 • Utvecklingen kvinnors favoriter 3 år = 159,97 %

Jag säger som Joel – fler kvinnor borde spara i aktier, och vi får hoppas att männens favoritaktier används endast som ”krydda” i deras portföljer.