Utblick: Digitalisering – maj 2019

Tata Consultancy Services (TCS) deltog på årets World Economic Forum (WEF) där temat i år var “Globalization 4.0: Shaping a New Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution”.

Utblick: Digitalisering - maj 2019 1Som strategisk partner till WEF stöder TCS flera initiativ, program och plattformar som strävar efter att bygga en starkare och mer sammanhållen planet. I år fokuserar vi på den roll som digital teknik och teknikbranschen spelar för att uppnå detta – något vi kallar Business 4.0. Nedan listar vi tre stora trender som gav tydligt avtryck under veckan.

Att få in fler kvinnor i teknikbranschen är bra för företagen

Att få in fler kvinnor i teknikbranschen handlar inte bara om jämställdhet utan även om att driva positiva affärsresultat. Enligt en McKinsey-studie visar det sig att enbart den amerikanska ekonomin kunde växa med 2,1 biljoner dollar genom att få in fler kvinnor i branschen och samtidigt stänga lönegapet mellan män och kvinnor. Men det är även positivt för enskilda företag eftersom jämlika ledningsgrupper överträffar affärsresultaten jämfört med de bolag som inte har jämställda ledningsgrupper. Som ett exempel har företagen med den högsta representationen av kvinnor i sina ledningsgrupper 34 procent högre vinst än företag med lägst kvinnlig representation, enligt Catalyst.

TCS arbete med jämställdhet och mångfald har uppmärksammats i DiversityInc’s 2019 Topp 50 företag för mångfald. TCS samarbetar bland annat med organisationer som arbetar för att minska jämställdhetsgapet, bland annat inititaitivet The National Center for Women and Information Technology (NCWIT). Läs mer om initiativet här: https://www.ncwit.org/

Läs mer om hur en mer jämställd teknikbransch är bra för företagen här: https://digitalempowers.com/why-getting-more-women-in-tech-is-good-for-business-and-the-world/

Hur datorspel i skolan kan hjälpa till att överbrygga den digitala klyftan

Allt eftersom tekniken utvecklas i snabb takt har de digitala kraven för de flesta jobb ökat. En rapport från McKinsey Global Institute förutspår att den globala efterfrågan på avancerade IT- och programmeringsfärdigheter kommer att växa med upp till 90 procent mellan 2016 och 2030. Och det är inte bara de högteknologiska sektorer som kommer att ha svårt med arbetskraft, även andra industrier med krav på grundläggande digitala färdigheter är i farozonen.

Även om datorspel inte låter som vägen till viktiga IT-färdigheter kan de vara helt avgörande för att lära sig färdigheter som ofta inte lärs ut i skolorna. Genom att utveckla datavetenskapliga färdigheter i skolåldern förbättras anställbarheten, då systemet främjar ett första steg mot de sofistikerade programmeringsspråk som används i IT-branschen. Initiativet där TCS använder spel för att hjälpa studenter utveckla programmeringskunskaper är en del av TCS ambition att främja teknikutbildning. Förhoppningen är att initiativet gör det möjligt för studenterna att förbereda sig inför sina framtida arbeten.

Läs mer om hur här: https://digitalempowers.com/how-school-computer-games-could-bridge-the-digital-skills-gap/

Vid Davos diskuterades även hur vi ser till att samhället litar på digitala innovationer

De senaste åren har skakats av skandaler som Cambridge Analytica och läckt personliga data från stora digitala tjänsteleverantörer, och vårt förtroende för teknikföretag och digitala innovationer fortsätter att testas när vi nu flyttar in i en tid av Business 4.0. Mer än hälften av alla cyberattacker leder till finansiella förluster på över 500 000 USD, motsvarande 4,5 MSEK. Detta var ett huvudämne på World Economic Forums möte i Davos, där nyckelpersoner konstaterade att det saknas tillit till systemet. Frågan är hur den offentliga och privata sektorn kan samarbeta för att på nya och innovativa sätt motverka problemet och återbygga förtroendet för de tjänster många använder flera gånger dagligen? En av nycklarna är att fler berörda företag engagerar sig mer och samarbetar med regeringar över landsgränser. Bland annat har TCS funderat på hur datautbyte och integritet erbjuder nya möjligheter för globala företag att anamma teknik som främjar både innovation och håller hårt i integriteten.

Hela diskussionen kring hur vi samarbetar för att göra IT-infrastruktur säkrare kan du se här:https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting/sessions/a-new-architecture-for-cybercooperation

Läs mer om hela World Economic Forum i Davos och TCS deltagande här: https://digitaldirections.com/tcs-davos-live-blog-2019/