Unit4 släpper ny version av sin helhetslösning MAP för byggbranschen

KPI-data och koldioxiduppföljning bland nyheterna i nya versionen.

Unit4 släpper ny version av sin helhetslösning MAP för byggbranschen 1
Erik Barrebo, ansvarig för MAP på Unit4

MAP är ett marknadsledande helhetskoncept för anbudshantering och byggprojektstyrning.

Lösningen används för kostnadskalkylering, planering, inköp och ekonomisk styrning och ger en bättre lönsamhet i projekt samt snabbare informationsdelning.

– I denna version, MAP 10.80, har vi lagt ett stort fokus på förbättringar och justeringar av existerande funktionalitet, prestanda samt tekniska lyft. Det har även tillkommit helt nya funktioner, förklarar Erik Barrebo, ansvarig för MAP på Unit4.

Några av de nyheter som finns med i den nya versionen är koldioxiduppföljning, förbättrad hantering av inköpspaket, uppdaterade mallar och stöd för rapportering av KPI-data över flera projekt.

Uni4 har under föregående år parallellt med färdigställande av Unit4 MAP 10.80 gjort en större satsning där man byggt upp en ny och större organisation. Det innebär att man senare under året kommer se flertalet nyheter och förbättringar.

– En BIM-integration kommer att vara den stora nyheten gällande funktionalitet i nästkommande release, men jag vill redan nu lyfta fram en stor satsning på vårt tjänsteerbjudande, där vi kan stötta er med kundanpassningar, olika utbildningar samt erbjuda förvaltningsavtal eller stöd vid förvaltning, säger Erik Barrebo.