Unit4 och Egreement ingår samarbete för e-signeringslösningar för fastighetsmarknaden

Affärssystemleverantören Unit4 har under hösten 2016 lanserat ny funktionalitet för elektronisk signering i modulen för Property Management.

Lösningen innebär att fastighetskunder Unit4 och Egreement ingår samarbete för e-signeringslösningar för fastighetsmarknaden 1kan hantera undertecknande av kontrakt och avtalsdokument i ett digitalt flöde, vilket ger fördelar i form av säkrare kontroll över processen, tidsbesparing och minskad pappershantering.

– Vi är glada över att vi nu ytterligare stärker vår ställning som leverantör till fastighetsbranschen och ser detta som ännu ett exempel på hur Unit4 utvecklar lösningar för en smart digital transformation, säger Johan Söderberg, Director Local Product Nordic på Unit4.

– Behovet av digitala lösningar ökar lavinartat och våra kunder önskar att leverantörerna bidrar till deras digitala transformation. Jag är därför väldigt glad att Unit4 och Egreement nu kan erbjuda fastighetsbolag denna lösning, säger Patrick Wilkinson, VD på Egreement