Unga entreprenörer bidrar med innovativa lösningar för ökad trygghet hos Stenas Fastigheter

Sex stycken unga entreprenörer har i sommar fått en unik möjlighet att tillsammans med Förebildarna bidra med sitt unga perspektiv för Stena Fastigheter.

Unga entreprenörer bidrar med innovativa lösningar för ökad trygghet hos Stenas Fastigheter 1
Förändringsagenterna presenterar för Stena Fastigheters ledningsgrupp

Uppdraget var att först ta fram idéer och därefter utveckla en av dessa för att öka tryggheten i Stena Fastigheters boendemiljö. Arbetet resulterade i en app-prototyp som fungerar som en digital granne. I måndags presenterade gruppen för Stena Fastigheters ledning.

Förebildarna har sedan 2016 utvecklat ett nytänkande utbildningsprogram där unga utvecklar entreprenöriella förmågor genom att skapa och driva projekt som bidrar positivt till samhället. Projekten bygger på faktiska behov och under sommaren rekryterades sex stycken unga i samarbete med Stena Fastigheter med uppdraget att bidra med sitt unga perspektiv och utveckla innovativa lösningar.

Målet med uppdraget för de unga entreprenörerna var att ta fram en digital lösning för att öka tryggheten i Stena Fastigheters boendeområden. Samarbetet resulterade i en app-prototyp men framförallt att sex stycken ungdomar fick utveckla entreprenöriella förmågor samtidigt som de bidrog med ett unikt ungt perspektiv.

Dessutom fick de möjligheten att göra en presentation för ledningsgruppen hos en stor aktör som Stena Fastigheter.

Unga entreprenörer bidrar med innovativa lösningar för ökad trygghet hos Stenas Fastigheter 2
En del av app-prototypen.

Valet av funktioner och att det blev just en app grundas på marknadsundersökningar och intervjuer med Stena Fastigheters hyresgäster, något som alla de unga entreprenörerna också är. Appen samlar granninvolverande och trygghetsfrämjande funktioner och tjänster med fokus på bland annat tillgänglighet och trivsel.

”Vi brinner för att ge unga möjlighet att påverka sina liv och samhället positivt. Det gör vi bland annat när vi låter dem utveckla entreprenöriella förmågor genom att själva utveckla och driva riktiga projekt. Genom samarbetet med Stena Fastigheter fick sex unga en fantastisk och alldeles unik möjlighet att genomgå en entreprenöriell process samtidigt som de fick påverka både sin egen boendemiljö och bidra med ett ungt perspektiv för en stor aktör som Stena Fastigheter. Det är verkligen jätte värdefullt!” säger Julia Hult, verksamhetsledare för Förebildarna.

“Vi tycker att det är viktigt att involvera ungdomarna och ta del av deras innovativa lösningar på hur man skapar trygga och trivsamma kvarter. Därför erbjöd vi några av våra unga hyresgäster detta viktiga sommarjobb”, säger Sari Isberg, Relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg.

De unga sociala entreprenörerna anser att det bästa med jobbet har varit att alla i gruppen haft samma ambitioner och att alla har haft något att bidra med.

Gruppen har kompletterat varandra bra och därför har arbetet hela tiden drivits framåt. De har dessutom fått in en fot i arbetslivet och utvecklat sina entreprenöriella förmågor.

“Det bästa med projektet har varit att ha fått möjligheten att faktiskt påverka och förbättra för Stena Fastigheters hyresgäster, oss själva inräknade”, säger Hanna Wackeroth, en av de sex unga entreprenörerna.

“Det bästa med mitt jobb är att jag fått chansen att utveckla mina ledarförmågor”, säger Ornina Zaytoun, en av entreprenörerna inom projektet med Stena Fastigheter. Under presentationen den 27 augusti var bland andra Stena Fastigheters VD Agneta Kores, som tar beslut gällande nästa steg på plats.

“Detta är inte slutet av projektet, det är bara början”, säger Bruno Desic en av entreprenörerna.