Tvåprocentig ökning av kortbedrägerier under 2019

Nu presenterar FICO, ledande inom avancerade analyslösningar, den årliga European Fraud Map, som kartlägger kortbedrägerier i 17 europeiska länder, däribland Sverige.

Tvåprocentig ökning av kortbedrägerier under 2019 1Resultatet visar att kortbedrägerier ökat i Sverige med två procent under 2019. Under kommande år förutspår företaget en fortsatt ökning av bedrägerier med mindre teknikfokus och mer fokus på social manipulation.

Kortbedrägerier ökade med två procent i Sverige under 2019, varav kortbedrägerier där det fysiska kortet inte används (så kallade Card not present – CNP-bedrägerier), stod för en 3,5 procentig ökning. Att e-handeln i Sverige ökade med 13 procent under samma period, samtidigt som CNP-bedrägerier, som är relaterad till e-handel, inte ökade i motsvarande utsträckning kan ses som något av en delseger. Den totala summan som förlorades i kortbedrägerier i Sverige under 2019 var 411 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 402 miljoner året före.

“Det faktum att CNP-bedrägerier inte ökat lika mycket som e-handeln generellt visar att Sveriges växande kontantlösa e-samhälle ger allt mindre plats för bedragare att verka,” säger bedrägeriexperten Gareth Williams på FICO. ”Det finns dock utrymme för Sverige att arbeta vidare med att stärka förebyggande kontrollfunktioner för att ytterligare minska CNP-bedrägerier – särskilt när det gäller transaktioner till webbutiker i utlandet.”

Kortbedrägerier i Sverige 2019

  • CNP-bedrägerier (utan fysiskt kort) = +3.5%
  • ID-relaterade kortbedrägerier = +/- 0%
  • Förfalskade kort = +/- 0%
  • Borttappade/stulna kort = -2%
  • Borttappade/stulna kort via post = -2%
  • Total förändring jämfört med föregående år: +2%

“Resultatet visar också att Sverige lyckats stoppa förra årets trend med ökande ID-relaterade kortbedrägerier,” säger Gareth Williams på FICO. “För kommande år förutspår vi att bedragare i Sverige kommer röra sig ännu mer mot bedrägerier med mindre teknikfokus men med en utbredd användning av social manipulation. Vi ser hur social engineering, som är den engelska termen, just nu kan ses som det största hotet på himmelen i Europa och Sverige utgör inget undantag. Eftersom kunder kan förlora hela sina livsbesparingar är det något som måste tas på största allvar.”

Norge visar vägen

Medan kortbedrägerierna ökade i Sverige under 2019, minskade de med 16 procent i vårt grannland Norge, vilket placerar landet i Europatoppen för tredje året i rad. Norge hade en topp år 2016 när det gäller kortbedrägerier och har sedan dess nått betydande minskningar varje efterföljande år. Situationen är mer utmanande i andra länder på kontinenten, speciellt Frankrike och Italien, där summorna som förloras i kortbedrägerier steg med 6 miljoner Euro respektive, den största ökningen av alla undersökta länder.

“Sammantaget så är det en minskning av kortbedrägerier i Europa under 2019”, säger Gareth Williams på FICO. “Men med ökad e-handel och en förflyttning mot andra typer av bedrägerier finns det inget utrymme att slappna av, då både mer innovation och kunskap behövs runt om i Europa under kommande år.”