Två tredjedelar av industriföretagen rapporterar inte it-säkerhetsincidenter

Mer än två tredjedelar av alla industriföretag (67 procent) rapporterar inte it-säkerhetsincidenter, trots allt högre förväntningar på organisationer att efterfölja säkerhetsrutiner med GDPR  och IEC, visar en ny undersökning av Kaspersky.

Två tredjedelar av industriföretagen rapporterar inte it-säkerhetsincidenter 1I undersökningen uppger fler än hälften (52 procent) av respondenterna att deras företag har drabbats av säkerhetsincidenter som direkt har brutit mot uppsatta säkerhetsregelverk. Kasperskys forskare tror att rättsliga åtgärder eller skadat rykte kan vara anledningar till att företag undviker att rapportera incidenter. Man grundar detta antagande på att 63 procent av respondenterna i undersökningen uppger att ett skadat förtroende hos kunderna kan ha betydande konsekvenser på affärsverksamheten.

Ta del av hela rapporten Kaspersky State of Industrial Cybersecurity 2019 här.