Trustly i samarbete med fintech-företaget Northmill för smidigare transaktionshantering i realtid

Trustly inleder ett nytt samarbete med fintech-företaget Northmill för att förenkla kredithanteringsprocessen för privatpersoner.

Trustly i samarbete med fintech-företaget Northmill för smidigare transaktionshantering i realtid 1Genom Trustly är det nu möjligt för Northmills 350 000 privatkunder att göra bankbetalningar i realtid.

Gemensamt för Trustly och Northmill är deras inriktning på att göra enkla, snabba och säkra finansiella transaktioner tillgängliga för konsumenter med hjälp av ny, innovativ teknik. Samarbetet med Northmill ligger i linje med Trustlys strategi att växa inom finansiella tjänster och visar hur nya fintech-innovationer utvecklar traditionell bank- och finansverksamhet.

I takt med den snabba tekniska utvecklingen möter finansiella tjänster allt högre förväntningar på mobilitet och tillgänglighet. Trustlys metod för direktöverföringar och onlinebetalningar från bankkontot möjliggör att Northmill, bland annat genom kontokrediten Credway, kan skicka utbetalningar till banker i realtid.

– Det finns ett gap mellan bankernas utbud och vad konsumenter är ute efter idag. Med vår banktjänst vill vi bli navet i kundernas finansiella liv och genom att ha tillgång till tjänsten 24 timmar om dygnet och ha en support som är öppen varje dag, året runt vill vi förenkla livet för många människor och i denna kontext spelar Trustly en viktig roll, säger Lars Blomfeldt, Chief Executive Officer på Northmill.

I Sverige är direktbanksbetalningar ett av de mest populära betalsätten och Trustlys metod stödjer transaktioner i den stora majoriteten av svenska banker.

– Genom att skapa värde för konsumenterna, skapar vi nya värden och ökad konkurrenskraft för företag som erbjuder finansiella tjänster. Direktbanksbetalningar är en metod som ökar i popularitet och de tekniska framsteg som gör det säkrare och mer praktiskt att identifiera sig driver på utvecklingen – det är en trend vi ser i hela Europa. Northmill delar vår ambition om att skapa kundnytta genom att göra det smidigt för användaren med hjälp av nya fintech-lösningar, säger Johan Nord, Chief Commercial Officer på Trustly.