Truesec satsar på säker utveckling

Cybersäkerhetsbolaget Truesec tar under 2021 ett större grepp om applikationssäkerhet och rekryterar Johan Lindfors, en erkänd profil inom applikationsutveckling.

Cybersäkerhetsbolaget Truesec tar under 2021 ett större grepp om applikationssäkerhet och rekryterar Johan Lindfors, en erkänd profil inom applikationsutveckling.
Johan Lindfors blir Chief Innovation Officer på Truesec

Johan har en framgångsrik bakgrund från Microsoft och kommer att driva Truesecs expansion inom säker utveckling och digitalisering.

Rekryteringen av Johan Lindfors är ett led i Truesecs fortsatta satsning inom området Säker utveckling. Med den ökande trenden av digitala intrång behövs det kapacitet för att utveckla säkra applikationer hos företag och organisationer.

”Med SolarWinds-attacken i färskt minne kan vi konstatera att det krävs insatser för att minimera risk. Truesec tar under 2021 stora kliv för att svara upp mot den ökande efterfrågan av säker applikationsutveckling. Där blir Johans erfarenhet och kompetens en värdefull tillgång och jag ser fram emot att jobba tillsammans”, säger Anna Averud, vd för Truesec Group.

Johan Lindfors blir Chief Innovation Officer på Truesec

Johan Lindfors kommer att bygga upp konsultverksamheten för säker utveckling i Stockholm och leda en stor digital satsning inom Truesec Group. Johan har sedan 1998 varit verksam i tekniskt ledande roller på bland annat Microsoft. Han har sedan 2011 bedrivit konsultverksamhet i egen regi och utvecklat plattformar och mobila lösningar för både svenska och internationella kunder. Johan tillträder den 15 januari.

”Med den ökade trenden av digitala intrång behöver vi som utvecklare kontinuerligt bli bättre på att säkra våra lösningar och applikationer. Säkerhet för utvecklare måste vara en proaktiv kompetens och inte en reaktiv eftertanke – jag ser fram emot att bygga upp den här verksamheten och tjänsterna hos Truesec”, säger Johan Lindfors.

”Johan har en unik förståelse för sambandet mellan modern applikationsutveckling, säkerhet och verksamhetsnytta. Hans kompetens, drivkraft och intresse för cybersäkerhet kommer bli en stor tillgång för Truesecs kunder”, säger Marcus Murray, grundare av Truesec.