Trendbrott: Kraftig ökning av kunder som väljer längsta bindningstiden på bolån

Ny statistik från Skandias visar att antalet kunder som valt att binda boräntan i fem år har ökat med 14 procentenheter under de senaste fyra månaderna.

Trendbrott: Kraftig ökning av kunder som väljer längsta bindningstiden på bolån 1Den kraftiga ökningen sker samtidigt som antalet kunder som väljer tre månader bunden ränta minskar stadigt.

Under oktober valde 15 procent av nya kunderna i Skandias bank bunden ränta på fem år. Det är ett trendbrott från juli då endast 1 procent av kunderna valde att binda räntan på fem år. Under oktober valde 74 procent av antalet nya kunder tre månader bunden ränta i jämförelse med juli då 80 procent valde samma bindningstid.

– Den stora ökningen av kunder som väljer längre bindningstider är anmärkningsvärd. Förflyttningen kan säkert förklaras av flera orsaker, framför allt har vi en unik situation på marknaden när det är lika billigt att binda boräntan på fem år som på tre månader, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Det rådande ränteläget gör att Skandia just nu erbjuder samma ränta oavsett bindningstid, vilket innebär i praktiken att det är samma pris att binda räntan i tre månader respektive fem år. Med maximal rabatt blir räntan 1,09 procent (effektiv ränta 1,10 procent) på samtliga bindningstider mellan tre månader och fem år.

– Är man osäker på hur ens boendekostnader ska utvecklas framåt så är det en lämplig tid att fundera på om man ska binda delar av sitt bolån. Man ska komma ihåg att det faktiskt aldrig har varit så billigt att binda sitt bolån i fem år som det är nu, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank.

Så väljer Skandias kunder bindningstid på bolån – (nyutlåning)

Bindningstid Juli Augusti September Oktober*
3 mån 80% 78% 76% 74%
1 år 6% 5% 2% 3%
2 år 4% 3% 2% 3%
3 år 9% 14% 10% 5%
5 år 1% 1% 11% 15%

*Avser perioden 1 oktober-29 oktober