Tre fjärdedelar av svenskarna trygga med sin ekonomi även i kris – sen kom corona

Hela 68 procent av svenskarna uppger att de känner sig trygga med sin ekonomi även om det kommer sämre tider med höga räntor, lågkonjunktur och arbetslöshet.

Tre fjärdedelar av svenskarna trygga med sin ekonomi även i kris – sen kom corona 1Kvinnor är överlag mer oroliga än män för ekonomin och den största oron finns bland låginkomsttagare.

Siffrorna kommer från en färsk Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av mySafety Försäkringar. Syftet var att ta pulsen på svenskarnas oro och trygghet kring vardagsekonomiska frågor och omfattade 3 101 personer i åldrarna 16-79 år, jämt fördelat på åldersgrupper och kön i landets alla regioner.

I undersökningen, som genomfördes precis innan corona-krisen slog till med full kraft, är det bara 26 procent som uppger sig vara oroliga eller mycket oroliga för att deras privata ekonomi ska försämras kraftigt under de kommande åren. Samtidigt säger 68 procent att de känner sig trygga med sin egen ekonomi även om det skulle bli en lågkonjunktur.

– Vi misstänker att oron växt till sig rejält de senaste två veckorna med tanke på situationen, men den positiva signalen är möjligen att nästan tre fjärdedelar av hushållen känner att de har vissa marginaler trots allt, säger PA Prabert, vice koncernchef på mySafety Försäkringar.

Siffrorna visar också tydligt att det är de med lägre inkomster, under 25 000 kronor i månaden, som oroar sig mest. I denna grupp är det hela 32 procent som oroar sig för att ekonomin ska komma att förändras och 33 procent som inte känner att de tryggat sin ekonomi för svårare tider. På samma sätt syns det att kvinnor är mer oroliga än män.

– Siffrorna är kanske inte helt förvånande, men det är ett facit på att vi måste försöka ge bättre alternativ, såväl inom de traditionella a-kassorna som inkomstförsäkringar av olika slag, så att även unga och de med låg inkomst kan börja bygga en bättre ekonomisk trygghet, fortsätter PA Prabert.

I hela den tillfrågade gruppen är det det 64 procent som har någon typ av skydd mot inkomstbortfall. Antingen via a-kassa och/eller någon annan typ av inkomstförsäkring. Det innebär att över en tredjedel av befolkningen står mer eller mindre på bar backe om arbetet försvinner.

– Undersökningen var ett steg i vår kartläggning kring upplevd ekonomisk trygghet i landet, men ingen kunde förutse det som hänt de senaste veckorna och de tusen och åter tusen som blir varslade nu. Med bakgrund ser det mycket allvarligt ut att så pass många inte har ett skydd mot direkt inkomstbortfall och det ställer mycket högra krav på oss i försäkringsbranschen att möta upp såväl det ökade intresset som behovet av privata alternativ till a-kassan, avslutar PA Prabert.

Snabbfakta: Procentuell andel som inte har någon form av inkomstförsäkring som skulle ersätta lön vid arbetslöshet i dag:

Totalt – 36 %

Man – 36 %
Kvinna – 36 %

16-34 år – 35 %
35-55 år – 15 %
56-79 år – 60 %

Inkomst upp till 24.999 kronor – 46 %
Inkomst 25.000-34.999 kronor – 27 %
Inkomst 35.000 kronor eller mer – 29 %

Grundskoleutbildning – 71 %
Gymnasieutbildning – 37 %
Högskola/Universitet – 32 %

Stockholm – 37 %
Malmö – 36 %
Göteborg – 33 %
Övriga landet – 36 %