Tre av fyra svenskar litar mer på nordiska ekonomitjänster

Tre av fyra svenskar, 76 procent, har större tilltro till lokalt utvecklade tekniska lösningar för att hantera sin privatekonomi.

Endast fem procent av befolkningen litar mer på lösningar utvecklade utanför Norden. Det visar en ny Sifo-undersökning som Visma har genomfört.

Tre av fyra svenskar litar mer på nordiska ekonomitjänster 1– Det är ett gott betyg till nordiskt utvecklade ekonomitjänster för privatpersoner. Många lokala aktörer har lyckats bra, är duktiga på att sätta användaren i centrum och håller hög standard kring it-säkerheten, säger Carola Lissel, vd för Visma Software.

Nordiska betallösningar, som exempelvis BankID, Swish och Klarna, är mer förtroendeingivande än tjänster utvecklade utanför Norden, såsom PayPal, Google Wallet och WePay. Det svarar 76 procent av svenska folket på frågan om de har större eller mindre tilltro till tekniska lösningar för privatekonomi utvecklade för den nordiska marknaden.

Tilliten bland dem som litar mer på nordiska appar och program för privatekonomin är som störst mellan de yngsta och de äldsta. Högst tilltro finns i åldersgruppen 18-29 år, där 88 procent av de tillfrågade hyser mycket eller något större tilltro till lokala lösningar. För personer äldre än 65 år är motsvarande siffra 62 procent.

– Lokala leverantörer har genom närheten till marknaden, ett försprång när det gäller att förstå användarens behov och mognadsgrad. När det handlar om ekonomitjänster är det också viktigt med ett starkt varumärke som har ett högt förtroendekapital och som signalerar säkerhet och trygghet, oavsett om det är lösningar för privatpersoner eller företag, säger Carola Lissel.

Bilaga
Mer statistik från Visma kring molntjänster för ekonomi, både för privatpersoner och företag, finns att ladda ner på www.visma.se/cloud-report.