Trängselskatthöjningen gör det ännu viktigare för företagare att få kontroll på passagerna

Vid årsskiftet blir det dyrare för dig som kör bil i huvudstaden, men se till att kostnaderna fördelas på rätt sätt för företag och medarbetare och undvik extra utgifter.

Trängselskatthöjningen gör det ännu viktigare för företagare att få kontroll på passagerna 1Så här mycket blir höjningen

För en bilist som passerar Stockholms trängselskattpassager två gånger per dag blir höjningen cirka 3000 kronor per år.

Passager mellan 07:30 – 08:29 samt 16:00 – 17:29 höjs från 35 kronor till 45 kronor. Maximal dygnsavgift höjs från 105 till 135 kronor.

Tjänsteresa eller privatresa

Oavsett storlek på företagets bilpark ska medarbetarnas resor dokumenteras med en elektronisk körjournal. Varje resa ska också kategoriseras som tjänsteresa eller privatresa, enligt Skatteverket. Detsamma gäller trängselskattpassagerna.

Läs mer om tjänsteresor och tjänsteställe.

Utan ett automatiskt system för detta är det svårt att kontrollera vilka resor och passager som företagare och medarbetare ska beskattas för.

– Efterfrågan på en elektronisk körjournal som registrerar och kategoriserar både resorna och trängselskattpassagerna samtidigt har ökat rejält inte bara de senaste året men också i samband medden här nyheten, säger Mathias Eliasson, Sverigechef på teknologiföretaget ABAX.

Hög- och lågsäsong

Året delas också in i hög- och lågsäsong som gör det dyrare under vissa perioder.

Högsäsong: 1 mars till dagen före midsommar, samt 15 augusti till 30 november
Lågsäsong: Resten av året

För nuvarande är juli avgiftsfri, men från och med 2020 blir det endast tre avgiftsfria veckor i juli.